Cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên

Cách Sử Dụng Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel

Hàm INT là gì? Hàm INT trong Excel trả về phần nguyên của một số số thập phân bằng cách làm tròn xuống.

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng và ứng dụng của hàm INT trong bài tập Excel và trong công việc.

Mục Lục Bài Viết

1. Công Thức Và Cách Dùng Hàm INT Trong Excel

Lệnh INT trong Excel có cú pháp:

=INT(Number)

Trong đó: Number là số thực bạn muốn lấy phần nguyên, hoặc là phép toán nhân chia có phần thập phân.

Lưu ý rằng hàm INT là hàm lấy số nguyên làm tròn xuống, chính vì vậy kết quả hàm INT cho số âm càng âm hơn.

Ví dụ: trong khi INT (5.6) trả về 5, INT(-1.2) trả về -2.

Công Thức Và Cách Dùng Hàm INT Trong Excel

Nếu đối số là một biểu thức, ví dụ phép chia có số dư thì INT(10/3) trả về kết quả là 3.

2. Bài Tập Dùng Hàm INT Trong Excel

2.1, Sử Dụng Công Thức Lấy Phần Nguyên Trong Excel Để Quy Đổi Thời Gian

Công thức lấy phần nguyên trong Excel có thể ứng dụng để quy đổi thời gian có nhiều đơn vị, ví dụ quy đổi 127 phút thành số giờ và phút tương ứng.

Với các số đơn giản hoặc các phép chia hết, bạn có thể tính nhẩm trong đầu: như kết quả của ý trên là 2 giờ 7 phút.

 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm INT kết hợp hàm lấy phần dư trong Excel- hàm MOD để tính toán với 1 dãy các đối số tương tự để tiết kiệm thời gian.

Sử Dụng Công Thức Lấy Phần Nguyên Trong Excel Để Quy Đổi Thời Gian

2.2, Xác Định Số Ngày Giữa 2 Mốc Thời Gian Áp Dụng Tính Số Ngày Lưu Trú

Có thể áp dụng và thay đổi công thức Excel này cho yêu cầu công việc: ví dụ xác định thời gian lưu trú của khách tại khách sạn, hoặc thời gian sử dụng dịch vụ nếu giá trị dịch vụ là khác biệt (tính theo giờ đắt hơn theo ngày nếu quy về cùng đại lượng)….

 

Ví dụ đơn giản: tính số ngày và giờ giữa 2 mốc thời gian.

Đầu tiên, hãy cùng hoctin.vn thực hiện tính toán từng bước step by step, rồi đặt công thức rút gọn sau.

 

Bước 1: tính số ngày chẵn giữa 2 mốc thời gian và số giờ chẵn giữa 2 thời điểm này bằng hàm INT:

Xác Định Số Ngày Giữa 2 Mốc Thời Gian Áp Dụng Tính Số Ngày Lưu Trú Bằng Hàm INT

Bước 2: Thực hiện lấy phần dư trong Excel bằng cách chia lấy phần dư để xác định số ngày và giờ giữa 2 thời điểm:

Thực hiện lấy phần dư trong Excel bằng cách chia lấy phần dư để xác định số ngày và giờ giữa 2 thời điểm từ kết quả hàm INT ở bước 1

Kết quả của ví dụ trên là 121 ngày 14 giờ.

 

Tuy nhiên để tính toán cho bảng dữ liệu gồm hàng trăm đến hàng nghìn mốc thời gian thì bạn nên sử dụng hàm INT kết hợp hàm MOD- hàm lấy phần dư trong Excel với cú pháp hàm MOD: =MOD(Số bị chia, số chia):

Sử Dụng Công Thức Lấy Phần Nguyên Trong Excel Để Quy Đổi Thời Gian Bằng Hàm INT

Ngoài hàm INT và hàm MOD, hàm lấy số lẻ sau dấu phẩy TRUNC cũng là một hàm thông dụng hay được sử dụng khi thực hiện các phép chia có dư.

 

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về hàm INT trong Excel.

 

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

Hàm COUNTIF

Hàm IF

 

Leave a Comment