Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Khi sử dụng dữ liệu trên các bảng tính Excel, làm tròn số giúp người dùng dễ quan sát và sử dụng dữ liệu hơn.

 

Trong Excel có nhiều cách làm tròn số bằng các hàm làm tròn số khác nhau, tùy thuộc vào mục đích xử lý dữ liệu của người dùng: làm tròn số lên, làm tròn số xuống, làm tròn số đến hàng nghìn,…

 

Trong bài viết này, hoctin.vn đã tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel bằng các hàm: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, CEILING, FLOOR, INT, TRUNC… áp dụng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365.

Mục Lục Bài Viết

1, Làm Tròn Số Sau Dấu Phẩy Và Làm Tròn Số Nguyên

1.1, Quy tắc Và Cách Làm Tròn Số Trong Toán Học

Cách làm tròn số sau dấu phẩy áp dụng quy tắc làm tròn số trong toán học: nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên bộ phận còn lại, nếu không thì cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

 

Ví dụ: làm tròn số 1.234 đến chữ số thập phân thứ nhất trả về kết quả 1.2; làm tròn số 9.8765 đến chữ số thập phân thứ hai trả về kết quả 9.88

 

Với trường hợp làm tròn số nguyên thì cần thay các chữ số bị bỏ đi bởi các số 0. Ví dụ làm tròn số 12345 đến hàng chục thì kết quả là 12350.

 

Các quy tắc này cũng được áp dụng khi sử dụng Excel. Mục 1.2 và 1.3 dưới đây là cách hiển thị số làm tròn nhưng không thay đổi giá trị số/ cách làm tròn số trong Excel.

1.2, Thay Đổi Số Vị Trí Sau Dấu Phẩy Được Hiển Thị Mà Không Thay Đổi Giá Trị Số Thập Phân Trong Excel

Chọn các ô bạn chứa số thập phân bạn muốn thay đổi định dạng.


Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau dấu thập phân, trên tab Home, phần Number, chọn Tăng Số Thập Phân hoặc Giảm số Thập phân

Cách làm tròn số trong Excel Thay Đổi Số Vị Trí Sau Dấu Phẩy Được Hiển Thị Mà Không Thay Đổi Giá Trị Số Thập Phân Trong Excel

Nhờ các format số này, Excel tự làm tròn số đến vị trí bạn muốn hiển thị. Tuy nhiên giá trị của số không hề thay đổi (không được làm tròn) mà chỉ thay đổi số chữ số được hiển thị.

 

Để dừng hiển thị số được làm tròn và không bị Excel làm tròn số tự động, bấm nút Tăng Số Thập Phân đến khi số hiển thị đủ, đảm bảo độ rộng cột đủ lớn để hiển thị toàn bộ phần thập phân của số.

 

1.3, Cách Sử Dụng Hàm ROUND Làm Tròn Số Trong Excel

Hàm ROUND là gì? Hàm ROUND là hàm làm tròn trong Excel theo quy tắc làm tròn toán học.

Công thức ROUND trong Excel: =ROUND(number, num_digits)

 

Trong đó:

Hình ảnh sau minh họa công thức và cách làm tròn số tiền đến hàng nghìn trong Excel dùng hàm ROUND:

cách làm tròn số trong Excel: làm tròn số tiền đến hàng nghìn trong Excel dùng hàm ROUND

2, Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel - Hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP là gì? Đó là công thức làm tròn số lên trong Excel:

=ROUNDUP(number, num_digits)

 

Hàm này hoạt động giống hàm ROUND, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất và lớn nhất là nó luôn làm tròn số lên.

 

Nếu số cần làm tròn chỉ có 1 chữ số, ví dụ số 2, nhưng num_digits là -3 thì hàm được làm tròn lên đến hàng nghìn. Kết quả ROUNDUP(2, -3) bằng 1000.

Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel - Hàm ROUNDUP

Kết quả của hàm ROUNDUP sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị gốc của số. Trường hợp duy nhất kết quả bằng giá trị gốc là khi số là số nguyên và num_digits bằng 0.

3, Hàm Làm Tròn Xuống Trong Excel - Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN là gì? Đó là công thức làm tròn số xuống trong Excel:

=ROUNDDOWN(number, num_digits)

 

Hàm này hoạt động ngược với hàm ROUNDUP.

 

Kết quả của hàm ROUNDDOWN sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị gốc của số. Trường hợp duy nhất kết quả bằng giá trị gốc là khi số là số nguyên và num_digits bằng 0.

 
Cách làm tròn số trong Excel: Hàm Làm Tròn Xuống Trong Excel - Hàm ROUNDDOWN

4, Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Hàm MROUND, CEILING & FLOOR – Làm Tròn Đến Bội Số Của Một Số Tùy Chọn

4.1, Hàm MROUND

Cú pháp hàm MROUND:

=MROUND(number, multiple)

 

Trong đó:

 

Hàm này làm tròn đến bội số gần nhất của multiple so với number. Ví dụ:

MROUND(12, 5): số 12 nằm giữa hai bội số của 5 là 10 và 15. Do khoảng cách từ number (số 12) đến 10 gần hơn nên kết quả hàm trả về 10.

 

Nếu đem number chia cho multiple được số dư lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple thì kết quả hàm trả về bội số của multiple gần number nhất và xa số 0 hơn. Ví dụ:

 

MROUND(-12.5, -5): số -12.5 nằm giữa hai bội số của -5 là -10 và -15. Do khoảng cách từ number (số -12.5) đến cả hai bội số đều là một nửa (0.5 lần) của multiple (số -5) nên hàm làm tròn lên để kết quả là -15 (xa số 0 hơn số -10).

Cách Làm Tròn Trong Excel Với Hàm MROUND – Làm Tròn Đến Bội Số Của Một Số Tùy Chọn

4.2, Hàm CEILING Và FLOOR

Tương tự hàm MROUND, hàm CEILING và FLOOR cũng là hàm làm tròn đến bội số gần nhất của significance nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0 (trong khi hàm MROUND chỉ làm tròn số ra xa số 0 khi bội số lẻ 0.5 lần):

=CEILING(number, significance).

=FLOOR(number, significance).

Cách Làm Tròn Trong Excel Với Hàm CEILING Và FLOOR – Làm Tròn Đến Bội Số Của Một Số Tùy Chọn

5, Làm Tròn Đến Số Nguyên Chẵn, Lẻ Với Hàm EVEN & ODD

Hàm EVEN và hàm ODD là hai hàm hàm chẵn lẻ trong Excel làm tròn số theo kiểu chạy xa khỏi số 0.

 

Hàm EVEN làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất còn hàm ODD làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp lệnh làm tròn chẵn lẻ trong Excel:

=EVEN(number)

=ODD(number)

Làm Tròn Đến Số Nguyên Chẵn, Lẻ Với Hàm EVEN & ODD

6, Hàm Làm Tròn Số Nguyên - Hàm INT và TRUNC

6.1, Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel- Ứng Dụng Làm Tròn Số Thành Số Nguyên

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên.

Công thức lấy phần nguyên trong Excel là =INT(number)

Hoctin.vn đã có bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm INT.

Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel- Ứng Dụng Làm Tròn Số Thành Số Nguyên

6.2, Hàm TRUNC Làm Tròn Số Bằng Cách Loại Bỏ Phần Thập Phân

Ngoài hàm INT, hàm TRUNC cũng là hàm trả số thực về số nguyên bằng cách bỏ phần thập phân của số.

=TRUNC(number, num_digits)

 

Điểm khác biệt là kết quả hàm TRUNC phụ thuộc vào num_digits, nếu đối số này lớn hơn 0 thì kết quả vẫn trả về số thập phân.

 

Excel mặc định num_digits bằng 0. Trong trường hợp mặc định, hàm INT và hàm TRUNC chỉ khác nhau khi number là một số âm (nhỏ hơn 0).

 

Hình ảnh dưới đây minh họa cách hoạt động và cách sử dụng của hàm TRUNC:

Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm TRUNC

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về các cách làm tròn số trong Excel.

 

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

Hàm INT

Cách xuống dòng trong Excel

 

Leave a Comment