Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Khi sử dụng bảng tính Excel, không phải người dùng nào cũng đã từng thực hiện các phép tính lũy thừa, khai căn vì chúng không thường xuyên được sử dụng như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia.   Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu cách tính căn bậc bất kỳ và … Read more Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel