Các Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Và Ngược Lại

chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

Khi sử dụng bảng tính có dữ liệu văn bản, chắc không ít lần các bạn phải sửa lỗi chính tả viết in hoa/ in thường. Thay vì sửa một cách thủ công gõ lại, người dùng có thể tiết kiệm thời gian chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng các công cụ … Read more Các Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Và Ngược Lại