Hướng Dẫn Cách Gộp Ô Trong Excel

Hướng dẫn cách gộp ô trong excel không làm mất dữ liệu

Khi sử dụng bảng dữ liệu, nhiều trường hợp bạn cần trộn ô/ hợp nhất ô trong Excel để nhóm các nhóm đối tượng hoặc để hiển thị hết dữ liệu trong ô. Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ hướng dẫn các bạn các cách gộp ô trong Excel 2019, 2016 2013, 2010 và các … Read more Hướng Dẫn Cách Gộp Ô Trong Excel