Cách Thêm Đầu Số Điện Thoại Việt Nam +84 Trong Excel

Cách Thêm Đầu Số Điện Thoại Việt Nam +84 Trong Excel

Khi nhập số điện thoại vào Excel, nhiều lúc bạn cần bỏ số 0 ở đầu số trong Excel và điền mã vùng điện thoại quốc tế, ví dụ +84 mã vùng Việt Nam. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý để thêm mã quốc gia vào đầu số điện thoại trong Excel.

Mục Lục Bài Viết

1, Cách Thêm +84 Vào Đầu Số Điện Thoại Trong Excel Bằng Cách Thay Đổi Định Dạng Ô

Cách này đã từng được hoctin.vn giới thiệu ở bài viết Cách thêm số 0 vào số điện thoại trong Excel.

 

Ở bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu tùy chỉnh cho cách thêm mã vùng quốc gia Việt Nam thay cho đầu số 0 bằng cách sử dụng tùy chọn Format Cells.

Ưu điểm của cách này là khi phải nhập nhiều số điện thoại từ vài trăm đến vài nghìn số thì cách này nhanh và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Bạn chỉ cần nhập số điện thoại và bỏ qua số +84 hoặc 84 và số 0 ở đầu, ví dụ số điện thoại 0123456789 chỉ cần để lại số điện thoại 123456789.

Sau khi nhập xong các số điện thoại, định dạng lại các ô đã nhập bằng cách chọn ô, vào Home >> Number Format >> More Number Formats:

Cách Thêm +84 Vào Số Điện Thoại Trong Excel Bằng Cách Thay Đổi Định Dạng Ô

Hộp thoại Format Cells hiện ra để bạn tùy chỉnh định dạng số của các ô đã chọn.

Cách nhanh nhất để hiển thị hộp thoại này là sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl 1.

 

Từ hộp thoại Format Cells, chọn Custom trong mục Number, tại ô Type:

 • Gõ “+84”0 nếu muốn định dạng số +84123456789

 • Gõ “84 ”0 nếu muốn định dạng số 84 123456789

 

Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh bất kỳ kiểu hiển thị số điện thoại nào, thêm dấu cách (space), thêm ký tự “84-“.

 
Cách Thêm +84 Vào Đầu Số Điện Thoại Trong Excel Bằng Cách Thay Đổi Định Dạng Ô

2. Cách Thêm (+84) Vào Đầu Số Điện Thoại Trong Excel Bằng Hàm Excel

Để thêm mã vùng điện thoại vào đầu số điện thoại đã có sẵn, có thể sử dụng “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel. Ví dụ số điện thoại 123456789 đã mặc định bỏ số 0 ở đầu số điện thoại đã được nhập tại ô A3, để thêm mã quốc gia vào đầu số, sử dụng cú pháp =“+84”&“A3”.

 

Với trường hợp số đã được định dạng thêm số 0 vào số điện thoại như ô A4: 0123456789 thì cần kết hợp thêm hàm RIGHT và LEN để cắt chuỗi kí tự, lấy 9 số từ bên phải của số đã định dạng.

 

 • Nếu số điện thoại đều là số mặc định có 10 chữ số, thì cú pháp tại ô C4 đơn giản như sau: ="+84"&RIGHT(A4,9)
 • Nếu số điện thoại không cùng là số mặc định có 10 chữ số mà có lẫn số máy bàn, thuê bao 11 số chưa chuyển đổi, thì cú pháp tại ô C4 cần thêm hàm LEN để tính giá trị độ dài của chuỗi ký tự: ="+84"&RIGHT(A4,LEN(A4)-1)

Kết quả áp dụng như sau:

Cách Thêm (+84) Vào Đầu Số Điện Thoại Trong Excel Bằng Hàm Excel

3. Cách Tách Số +84 Ở Đầu Dãy Số Trong Excel

Ngược lại, khi có danh sách số điện thoại có đầu số 084 (đã được nhập đầy đủ mã quốc gia Việt Nam hoặc quốc tế), bạn hoàn toàn có thể tách số +84 ở đầu số điện thoại bằng hàm Excel.

 • Tương tự như cách thêm mã quốc gia bằng hàm Excel ở mục 2, hoctin.vn sử dụng hàm RIGHT LEN như sau:

  =0&RIGHT("Số cần tách",LEN("số cần tách")-3) với 3 là số ký tự của cụm mã vùng điện thoại quốc tế.

 • Ngoài cách trên, bạn có thể sử dụng hàm REPLACE để thay đổi một hoặc nhiều ký tự của chuỗi là số điện thoại với một ký tự khác hoặc một chuỗi các ký tự.

  Trường hợp thay thế 3 ký tự +84 bằng số 0: cần chuyển số đã có mã điện thoại quốc tế về số điện thoại mặc định trong nước 0111222333, sử dụng cú pháp:

  =REPLACE("+84111222333",1,3,0) trong đó: 1 là vị trí bắt đầu thay thế, 3 là số ký tự bị thay thế, 0 là giá trị thay thế.

   

  Kết quả áp dụng 2 cách trên như sau:
Cách Tách Số +84 Ở Đầu Dãy Số Trong Excel

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về các cách xử lý đầu số với số điện thoại trong Excel.

Chúc các bạn áp dụng thành công trong công việc và học tập. Cùng đón đọc series các bài viết ứng dụng thủ thuật Excel của hoctin.vn tại đây.

1 thought on “Cách Thêm Đầu Số Điện Thoại Việt Nam +84 Trong Excel”

Leave a Comment