Cách Cố Định Dòng Trong Excel

Cách Cố Định Cột, Vùng Dữ Liệu Và Cố Định Dòng Trong Excel

Khi làm việc với một danh sách dữ liệu lớn trên bảng tính Excel, cố định dòng, cột trong Excel là một tính năng hữu ích giúp người dùng có thể nhìn thấy các tiêu đề hoặc cột hiển thị khi đi đến các vùng khác trong bảng tính.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cố định dòng trong Excel một cách đơn giản mà hiệu quả. Ngoài cách cố định hàng trong Excel, bài viết giới thiệu các tính năng khác khi sử dụng Freeze Panes: đóng băng cột, cố định ô và cố định nhiều khung một lúc trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019.

Mục Lục Bài Viết

1, Cách Cố Định Dòng Trong Excel

1.1, Cách Khóa Dòng Đầu Tiên Trong Excel

Cách cố định tiêu đề và hiện dòng đầu tiên trong Excel:

Bước 1: Di chuyển đến dòng đầu của trang tính.

Muốn giữ dòng tiêu đề, cần phải làm hiện dòng tiêu đề rồi mới sử dụng cố định 1 dòng bằng Freeze panes ở Tab View trong Excel, nếu không Excel sẽ mặc định ghim hàng đầu tiên đang hiển thị trên bảng tính.

 

Bước 2: Chọn View >> Freeze Panes >> Freeze Top Row

Cách Cố Định Dòng Trong Excel

Ví dụ ghim dòng đầu tiên: Nếu bạn chỉ muốn cố định dòng số 3 mà không muốn hiển thị dòng 1+2, kéo con lăn chuột hoặc điều chỉnh thanh cuộn đến khi màn hình chỉ hiển thị từ dòng số 3 trở đi và sử dụng Freeze Top Row trong Excel:

Cách Khóa Dòng Đầu Tiên Trong Excel Cố Định Dòng Trong Excel

Bạn có thể thấy ở ví dụ trên, dòng 54 hiển thị ngay dưới dòng 3 do trang tính đã giữ dòng 3 ghim ở đầu trang.

1.2, Cách Cố Định Nhiều Hàng Trong Excel

Tương tự cách đóng băng (Freeze) 1 dòng, thay vì chọn hàng tiêu đề, bạn có thể cố định nhiều dòng trong Excel:

 

Bước 1: Xác định các dòng cần ghim, di chuyển đến dòng ngay bên dưới khu vực dòng cần cố định.

Đảm bảo rằng các dòng mà bạn muốn khóa đều hiển thị tại thời điểm thực hiện thao tác. Nếu một số hàng không hiển thị, bạn sẽ không nhìn thấy chúng sau khi đóng băng bằng Freeze Panes.


Bước 2: Chọn Tab View >> Freeze Panes >> Freeze Panes.

Cách Cố Định Nhiều Hàng Trong Excel Sử Dụng Freeze Panes

Kết quả cố định dòng trong Excel sẽ như hình bên dưới: 7 hàng đầu trong bảng tính của bạn đã được cố định và sẽ luôn hiển thị khi bạn di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong trang tính:

Cách Cố Định Nhiều Hàng Trong Excel Sử Dụng Freeze Panes

2, Cách Cố Định Cột Trong Excel

2.1, Cách Cố Định Cột Tiêu Đề Trong Excel

Tương tự cách cố định dòng trong Excel, để giữ nguyên cột trong Excel:

 

Bước 1: Di chuyển đến cột đầu của trang tính hoặc kéo con lăn chuột/ con trỏ chuột đảm bảo cột tiêu đề xuất hiện vị trí đầu tiên bên trái bảng tính Excel.

 

Bước 2: Chọn View >> Freeze Panes >> Freeze First Column

Cách Cố Định Cột Trong Excel

 

Kết quả sau khi áp dụng cách giữ tiêu đề trong Excel: Đường viền mờ nhạt màu xám xuất hiện ngăn cách cột tiêu đề đã được đóng băng và phần còn lại của trang tính.

Cách Cố Định Cột Tiêu Đề Trong Excel Sử Dụng Freeze First Column

2.2, Cách Khóa Nhiều Cột Trong Excel

Tương tự cách đóng băng (Freeze) 1 cột, thay vì chọn cột tiêu đề, bạn có thể cố định nhiều cột trong Excel:

Bước 1: Xác định các cột cần ghim, di chuyển đến cột ngay bên phải khu vực cột cần cố định.

Đảm bảo rằng các cột mà bạn muốn cố định đều hiển thị tại thời điểm thực hiện thao tác. Nếu một số cột không hiển thị, bạn sẽ không nhìn thấy chúng sau khi đóng băng bằng Freeze Panes.


Bước 2: Chọn Tab View >> Freeze Panes >> Freeze Panes.


Ví dụ: Nếu bạn muốn khóa 3 cột đầu, chọn cột D là cột bên phải 3 cột cần cố định:

Tương tự cách đóng băng (Freeze) 1 cột, thay vì chọn cột tiêu đề, bạn có thể cố định nhiều cột trong Excel bằng Freeze Panes

Đường viền thể hiện giới hạn của các cột đã được cố định xuất hiện. Lúc này bạn có thể kéo con trỏ chuột đến các cột khác mà không làm mất 3 cột đầu đã được khóa bằng Freeze như sau:

Cách Khóa Nhiều Cột Trong Excel Cố Định Cột Cố Định Dòng Trong Excel Sử Dụng Freeze Panes

3, Cách Cố Định Ô Trong Excel

Ngoài cách cố định cột, cố định hàng trong Excel, khóa ô giúp bạn cố định nhiều dòng và cột cùng một lúc.

 

Để làm được điều đó, cần chọn 1 ô dưới hàng cuối cùng và bên phải cột cuối cùng cần khóa, sau đó vào Tab View >> Chọn Freeze Panes >> Freeze Panes.

 

Ví dụ với bảng dữ liệu dưới đây, ngoài việc cần quan sát 5 dòng đầu của bảng tính để biết mỗi cột dữ liệu đại diện cho tháng nào, thì cần quan sát 3 cột đầu để biết các chỉ tiêu nào thuộc cán cân thương mại nào, có đơn vị tính ra sao đang được trích dẫn.

 

Chọn ô D6, sử dụng Freeze Panes thì 5 hàng phía trên ô D6 và 3 cột A, B, C bên trái ô D6 sẽ được cố định:

Cách Cố Định Ô Trong Excel

4. Lưu Ý Khi Sử Dụng Freeze Để Cố Định Hàng Cột Trong Excel

4.1, Bỏ Cố Định Cột Hoặc Cố Định Dòng Trong Excel

Để ngưng đóng băng cột hoặc hàng, chỉ cần nhấn vào Tab View >> Freeze Panes >> Unfreeze Panes:

Bỏ Cố Định Cột Hoặc Cố Định Hàng Trong Excel

Với một trang tính Excel đã cố định hàng cột từ trước khiến 1 số dòng đầu hoặc 1 số cột đầu trang không hiển thị, bạn nên Unfreeze để quan sát toàn bộ bảng tính và quyết định xem nên cố định dòng và cột nào.

4.2, Di Chuyển Trong Bảng Tính Khi Thực Hiện Khóa Ô Trong Excel:

Phím tắt di chuyển đến ô đầu tiên trong bảng tính trong Excel được quy định như sau:

Nếu Freeze Panes được bật, phím tắt này sẽ đi đến ô mà bạn đã chọn lúc thực hiện đóng băng, là ô đầu tiên của vùng dữ liệu không bị đóng băng- ngay bên dưới và bên phải vùng dữ liệu được cố định.

Nếu Freeze Panes không được bật, phím tắt này sẽ đi đến ô phía trên cùng bên trái trong trang tính (ô A1).

 

Minh họa khi Freeze Panes được bật, sử dụng phím tắt nêu trên đưa con trỏ chuột đến ô D6 khi bảng tính đóng băng 5 dòng và 3 cột đầu:

Di Chuyển Trong Bảng Tính Khi Thực Hiện Khóa Ô Trong Excel và Cố Định Dòng trong Excel

4.3, Lỗi Thường Gặp Khi Cố Định Cột Và Cố Định Dòng Trong Excel

Lưu ý quan trọng: Phần quan trọng nhất của việc cố định cột hoặc cố định dòng trong Excel là xác định vị trí đặt con trỏ chuột hoặc thao tác điều chỉnh thanh cuộn tại thời điểm bạn sử dụng Freeze Panes.

Lỗi Thường Gặp Khi Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel

Tuy nhiên, bạn kéo con lăn chuột để chỉ hiển thị dòng số 7 trên màn hình trước khi dùng Freeze Panes. Kết quả, thay vì đóng băng dòng 1 đến 7, Excel sẽ đóng băng vùng dữ liệu A1:H16!

Lỗi Thường Gặp Khi Cố Định Cột Và Cố Định Dòng Trong Excel​

Do đó, hãy luôn ghi nhớ việc phải nhìn thấy các vùng dữ liệu bạn chọn để cố định, cả hàng và cột trước khi thực hiện đóng băng chúng.

 

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về các cố định vùng, cột và cố định dòng trong Excel.

Chúc các bạn áp dụng thành công trong công việc và học tập.

 

Đón đọc bài viết: Các Cách Xuống Dòng Trong Excel Đơn Giản Và Nhanh Nhất

Leave a Comment