Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện: Chỉ Được Nhập Dữ Liệu Tăng Dần/ Giảm Dần

Trong bài viết Data Validation Trong Excel, hoctin.vn đã giới thiệu về cách tạo menu xổ xuống cơ bản trong Excel. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Data Validation nâng cao để tạo list có điều kiện là bội số của 1 số hoặc list được nhập tăng dần trong … Read more Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Trong Excel

Data Validation là gì? Data Validation trong Excel (xác thực dữ liệu) là một chức năng được sử dụng để kiểm soát những gì người dùng có thể nhập vào một ô. Với Data Validation, bạn có thể không cho nhập dữ liệu vào ô trong Excel nếu dữ liệu không đáp ứng các điều … Read more Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm TEXT trong Excel giúp bạn thay đổi cách hiển thị số dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để dễ đọc số hơn (ví dụ thêm dấu ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu…) hoặc kết hợp số với chuỗi văn bản. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn … Read more Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Ngoài việc sử dụng dấu & trong Excel để cộng 2 hay nhiều chuỗi, bạn có thể sử dụng các hàm nối chuỗi khác, như hàm CONCAT, CONCATENATE và TEXTJOIN.   Khác với hàm CONCATENATE sử dụng được cho cả các phiên bản từ Excel 2007, hàm CONCAT thay thế CONCATENATE và hàm TEXTJOIN mới … Read more Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel

Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel

Hoctin.vn đã có bài viết về hàm AVERAGE để tính trung bình cộng trong Excel. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu Excel, ngoài công thức tính trung bình cộng đơn giản, nhiều lúc người dùng cần tính trung bình có điều kiện, tính giá trị trung bình của n giá trị lớn nhất … Read more Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm AVERAGE Tính Trung Bình Cộng Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm AVERAGE Tính Trung Bình Cộng Trong Excel

Hàm AVERAGE là hàm gì? Hàm AVERAGE trong Excel tính trung bình cộng của các đối số. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGE để tính bình quân và sửa lỗi khi áp dụng hàm AVERAGE trong Excel. 1, Cú Pháp Hàm AVERAGE =AVERAGE(number1, [number2], …) Trong đó number … Read more Cách Sử Dụng Hàm AVERAGE Tính Trung Bình Cộng Trong Excel

Cách Bỏ Dấu Trong Excel: Chuyển Chữ Có Dấu Thành Không Dấu

Cách bỏ dấu trong Excel: bỏ dấu tiếng Việt, chuyển chữ có dấu thành không dấu

Nhiều trường hợp bạn cần bỏ dấu trong Excel để chuyển chữ có dấu thành không dấu phục vụ yêu cầu công việc, ví dụ xóa dấu tiếng Việt của từ khóa khi bạn phân tích SEO, hoặc lập email từ danh sách họ và tên,… Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách … Read more Cách Bỏ Dấu Trong Excel: Chuyển Chữ Có Dấu Thành Không Dấu

Cách Xóa Ô Trong Excel Và Cách Xóa Ô Trống Tự Động

Cách xóa ô trong Excel và Cách Xóa Ô Trống Tự Động

Bài viết giới thiệu cách xóa ô, dòng và cột bất kỳ; và cách xóa ô trống trong Excel một cách tự động với Go Special. Mục Lục Bài Viết 1, Cách Xóa Ô, Dòng Và Cột Bất Kỳ Trong Excel 1.1, Cách Xóa Ô Trong Excel Bằng Chuột Phải Nếu trang tính Excel của … Read more Cách Xóa Ô Trong Excel Và Cách Xóa Ô Trống Tự Động

Cách Xóa Toàn Bộ Dòng Trống Trong Bảng Dữ Liệu Excel Chỉ Với Vài Thao Tác

Cách Xóa Dòng Trống Trong Excel Chỉ Với Vài Thao Tác Cho Toàn Bộ Bảng Dữ Liệu

Khi sử dụng bảng tính Excel, người dùng mất thời gian trong việc thao tác di chuyển, chọn vùng dữ liệu vì các phím tắt kết hợp mũi tên di chuyển bị giới hạn khi gặp các ô, cột, dòng trống trong Excel. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa dòng trống … Read more Cách Xóa Toàn Bộ Dòng Trống Trong Bảng Dữ Liệu Excel Chỉ Với Vài Thao Tác

Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Khi sử dụng bảng tính Excel, không phải người dùng nào cũng đã từng thực hiện các phép tính lũy thừa, khai căn vì chúng không thường xuyên được sử dụng như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia.   Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu cách tính căn bậc bất kỳ và … Read more Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel