Cách Sử Dụng Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel

Cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên

Hàm INT là gì? Hàm INT trong Excel trả về phần nguyên của một số số thập phân bằng cách làm tròn xuống. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng và ứng dụng của hàm INT trong bài tập Excel và trong công việc. Mục Lục Bài Viết 1. Công Thức Và Cách … Read more Cách Sử Dụng Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel