Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Hàm LấyThứ Ngày Trong Excel: Hiện Thứ Bằng Tiếng Việt

Bạn có ngày tháng và không biết đó là thứ mấy trong tuần? Bạn thắc mắc hàm nào là hàm lấy thứ ngày trong Excel?   Bạn lên kế hoạch cho lịch học tập và làm việc trong Excel và cần xác định ngày nghỉ (ngày thứ bảy và ngày chủ nhật)? Đừng lo lắng, … Read more Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm WEEKDAY Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Cách Sử Dụng Hàm WEEKDAY Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Hàm WEEKDAY là gì? Tại sao phải sử dụng hàm WEEKDAY? Khi làm việc với dữ liệu ngày tháng trong Excel, nhiều lúc bạn cần xử lý dữ liệu ngày tháng đó là thứ mấy trong tuần, ví dụ như trong công việc kế toán, nhà cung cấp của bạn quy định nếu ngày đến … Read more Cách Sử Dụng Hàm WEEKDAY Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết