Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức

Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức Trong Excel

  Hàm IF là một trong 10 hàm Excel được dùng nhiều nhất. Hàm IF thường được sử dụng để thực hiện so sánh lô-gic và trả về kết quả bạn mong muốn.   Công thức hàm IF sẽ rất đơn giản nếu chỉ có một điều kiện. Nhưng nếu công thức hàm của bạn … Read more Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức

Cách Sử Dụng Hàm IF Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể

Cách sử dụng hàm if trong excel và ví dụ cụ thể

Hàm IF là một trong 10 hàm Excel được dùng nhiều nhất. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng hàm IF để thực hiện so sánh lô-gic và trả về kết quả bạn mong muốn.   Hàm IF trong Excel giúp bạn kiểm tra xem một điều kiện có được đáp … Read more Cách Sử Dụng Hàm IF Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể

Cách Sử Dụng Hàm IF Kết Hợp VLOOKUP Trong Excel

Cách sử dụng hàm if kết hợp vlookup trong excel

  Hàm IF và hàm VLOOKUP là hai hàm có rất nhiều ứng dụng, việc kết hợp hai hàm giúp các bạn giải quyết các bài tập excel và ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Bài viết của hoctin.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp VLOOKUP trong Excel … Read more Cách Sử Dụng Hàm IF Kết Hợp VLOOKUP Trong Excel

Các Ví Dụ Về Hàm Tìm Kiếm Trong Excel: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

Các ví dụ về Hàm tìm kiếm trong excel: Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Các hàm tìm kiếm trong Excel, đặc biệt là hàm HLOOKUP và VLOOKUP có ứng dụng rộng rãi trong việc tìm dữ liệu nào đó từ các bảng dữ liệu theo chiều dọc và ngang. Chữ “V” trong VLOOKUP là viết tắt của vertical nghĩa là “theo chiều dọc”, có nghĩa là bạn sử dụng … Read more Các Ví Dụ Về Hàm Tìm Kiếm Trong Excel: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP