Hàm LấyThứ Ngày Trong Excel: Hiện Thứ Bằng Tiếng Việt

Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Bạn có ngày tháng và không biết đó là thứ mấy trong tuần? Bạn thắc mắc hàm nào là hàm lấy thứ ngày trong Excel?

 

Bạn lên kế hoạch cho lịch học tập và làm việc trong Excel và cần xác định ngày nghỉ (ngày thứ bảy và ngày chủ nhật)?

Đừng lo lắng, bài viết này sẽ giúp bạn xác định thứ trong tuần với hàm lấy thứ ngày trong Excel: sử dụng Format Cells, hàm WEEKDAY hoặc hàm TEXT đổi ngày sang thứ.

Mục lục bài viết

1, Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel: Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY(serial_number, [return_type]) là hàm tính thứ trong tuần, trả về kết quả là 1 số nguyên dương.

 

Hoctin.vn đã có bài viết chi tiết về cách sử dụng hàm WEEKDAY giúp bạn tự động hóa công việc quy đổi ngày tháng sang thứ trong tuần.

Đơn giản nhất, hãy sử dụng công thức tính thứ trong tuần =WEEKDAY(ngày tháng năm). Với return_type trống như trên, kết quả hàm bằng

 • 1 tương ứng với ngày chủ nhật,

 • 2 là thứ hai,

 • 3 là thứ ba,

 • …, cứ lần lượt như vậy cho đến 7 đại diện cho ngày thứ bảy

Để hiện thứ trong Excel dạng văn bản từ ngày tháng cho sẵn, bạn có thể sử dụng hàm Weekday kết hợp hàm Choose:

=CHOOSE(WEEKDAY(A4),”Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ ba”,”Thứ tư”,”Thứ năm”,”Thứ sáu”,”Thứ bảy”)

Ví dụ dưới đây đổi ngày sang thứ với hàm WEEKDAY trả về kết quả dạng số, hoặc kết hợp thêm hàm CHOOSE để hiện thứ dạng văn bản:

Hàm WEEKDAY Hàm lấy thứ ngày trong Excel

2, Hàm TEXT Trả Về Thứ Trong Tuần

Bạn cũng có thể sử dụng hàm xác định thứ trong tuần khác, đó là hàm TEXT:

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

 • Value: số cần được chuyển đổi thành văn bản.

 • Format_text: mã định dạng văn bản bạn muốn áp dụng cho số cần chuyển.

Để hàm trả về thứ trong tuần:

 • Trường hợp 1: Thứ bằng tiếng Anh: =TEXT(A4, “dddd”) trả về “Sunday”

 • Trường hợp 2: Thứ bằng tiếng Anh: =TEXT(A4, “[$-42a]dddd”) trả về “Chủ Nhật”

Hàm TEXT Lấy Thứ Ngày Trong Exce

3, Format Cells Hiển Thị Thứ Trong Tuần

Cách thứ 3 để lấy thứ ngày trong Excel đó là sử dụng hộp thoại định dạng Format Cells. Ý tưởng giống như ví dụ hàm TEXT ở mục trên:

 • Chọn ô chứa ngày tháng năm

 • Ấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại

 • Hộp thoại hiện ra, trong tab Number > chọn Custom > điền dddd vào mục Type để hiện thứ dạng Tiếng Anh (“Monday”) hoặc điền [$-42a]dddd để hiện thứ bằng Tiếng Việt (“Thứ Hai”)

Format Cells Hiển Thị Thứ Trong Tuần

Kết quả, ô A5 vẫn có giá trị là ngày 24/5, tuy nhiên Excel chỉ hiển thị tên của thứ trong tuần là Monday:

cách tính thứ khi biết ngày tháng năm với định dạng ngày tháng trong Excel

Tương tự khi sử dụng [$-42a]dddd để hiện thứ bằng tiếng Việt:

Format Cells cách định dạng sử dụng [$-42a]dddd để hiện thứ bằng tiếng Việt

Kết quả đổi ngày sang thứ:

Format cells trả về thứ trong tuần

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về các  hàm lấy thứ ngày trong Excel.

Ngoài ra, để xử lý các dữ liệu ngày tháng, ví dụ sắp xếp ngày tháng trong Excel, bạn có thể tham khảo bài viết:

Leave a Comment