Cách Sử Dụng Hàm DATEDIF Tính Khoảng Thời Gian Cực Kỳ Đơn Giản

Cách Sử Dụng Hàm DATEDIF Tính Chênh Lệch Khoảng Thời Gian Cực Kỳ Đơn Giản Trong Excel

Khi làm việc với bảng tính Excel, chắc hẳn đã có lần bạn phải xác định khoảng thời gian giữa hai thời điểm, ví dụ số ngày, số tháng hay số năm giữa 2 ngày.

 

Bạn có thể dễ dàng tính được bằng hàm lấy phần nguyên INT đã được giới thiệu trong bài viết Cách Sử Dụng Hàm INT Tính Khoảng Thời Gian Trong Excel

 

Tuy nhiên, bạn có thể tính nhanh và đơn giản hơn rất nhiều bằng cách sử dụng hàm DATEDIF – hàm đếm ngày: Hàm DATEDIF trả về số ngày, tháng, năm khác biệt giữa hai giá trị ngày.

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm DATEDIF tính chênh lệch giữa 2 mốc thời gian trong Excel.

Mục Lục Bài Viết

1, Cú Pháp Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF viết tắt của Date Difference. Excel không gợi ý công thức hàm DATEDIF như các hàm khác khi bạn gõ tên hàm.

 

Công thức hàm DATEDIF:

=DATEDIF(Start_date, End_date, Unit)

 

Trong đó:

 

Lưu ý: Nếu Start_date lớn hơn End_date, kết quả hàm DATEDIF sẽ trả về lỗi #NUM!.


Microsoft khuyến nghị bạn không nên sử dụng “md” cho Unit vì nó “có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác”.

 

2, Cách Tính Chênh Lệch Toàn Phần Ngày/ Tháng/ Năm Bằng Hàm DATEDIF

2.1, Tính Số Ngày Giữa 2 Mốc Thời Gian

Cách tính số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, sử dụng Unit “d” trong hàm DATEDIF: =DATEDIF(Start_date, End_date, “d”)

Kết quả ví dụ dưới đây của hàm tính số ngày trong Excel đếm số ngày từ ngày 13/8/2020 đến ngày 29/9/2020.

Cách Tính Số Ngày Giữa 2 Mốc Thời Gian bằng hàm DATEDIF

2.2, Tính Số Tháng Giữa 2 Thời Điểm Trong Excel

Công thức tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian trong Excel:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “m”)

 

Kết quả ví dụ dưới đây đếm số tháng giữa 2 ngày 13/8/2020 và 29/9/2020: kết quả bằng 15 tháng.

Tính Số Tháng Giữa 2 Thời Điểm Trong Excel bằng hàm DATEDIF

2.3, Tính Số Năm Giữa 2 Thời Điểm Trong Excel

Hàm tính thời gian trong Excel tính số năm chênh lệch:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “y”)

Cách Tính Số Năm Giữa 2 Mốc Thời Gian Bằng Hàm DATEDIF

3, Các UNIT Khác Của Hàm DATEDIF - Tính Chênh Lệch Một Phần Giữa 2 Mốc Thời Gian

3.1, “MD” Lấy Chênh Lệch Ngày Bỏ Qua Tháng Và Năm

Hàm tính số ngày trong Excel bằng cách trừ 2 ngày mà không quan tâm đến chênh lệch tháng, năm giữa 2 ngày:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “md”)

 

Excel cung cấp hàm DATEDIF từ Lotus 1-2-3. Theo Microsoft, kết quả của unit “md” có thể là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác nên unit này không được khuyến khích dùng. Bạn có thể thay thế bằng Hàm INT và phép cộng, trừ ngày tháng trong Excel.

Hàm DATEDIF Tính Chênh Lệch Một Phần Giữa 2 Mốc Thời Gian

3.2, "YM" Tính Sự Khác Biệt Giữa Các Tháng Bỏ Qua Ngày Và Năm

Công thức trừ tháng giữa giữa 2 khoảng thời gian trong Excel bỏ qua ngày và năm:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “ym”)

Hàm DATEDIF

Unit “y”, “ym” “md” được ứng dụng để tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, ngày:

=DATEDIF(B4,B5,”y”) & ” năm, ” & DATEDIF(B4,B5,”ym”) & ” tháng ,” & DATEDIF(B4,B5,”md”) & ” ngày”

 

Kết quả: 1 năm 6 tháng 16 ngày.

Dùng hàm DATEDIF tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, ngày

3.3, "Yd" Số Ngày Khác Nhau Giữa Ngày Tháng Và Bỏ Qua Năm Của 2 Mốc Thời Gian

Công thức trừ ngày tháng trong Excel nhưng không tính đến khác biệt năm giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “yd”)

 

Kết quả ví dụ dưới đây đếm số ngày chênh lệch giữa ngày 13/8 và ngày 29/9: kết quả bằng 108 ngày, không quan tâm khác biệt giữa năm 2019 và 2021.

Hàm DATEDIF

4, (Tổng Hợp + Rút Gọn) Cách Dùng Các Unit Của Hàm DATEDIF Để Trừ Thời Gian Trong Excel

Đây là bảng tổng hợp các Unit của hàm DATEDIF, gói gọn toàn bộ nội dung của bài viết:

Tổng hợp cách sử dụng hàm DATEDIF trừ thời gian trong excel

5, Ứng Dụng Hàm DATEDIF Tính Tuổi Trong Excel

Cách sử dụng hàm DATEDIF kết hợp hàm NOW để tính tuổi trong Excel:

=DATEDIF( C4, NOW(), “y”)

Ứng Dụng Hàm DATEDIF Tính Tuổi Trong Excel

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về hàm trừ ngày tháng năm trong Excel – hàm DATEDIF.

 

Ngoài ra, để xử lý các dữ liệu ngày tháng, ví dụ sắp xếp ngày tháng, định dạng ngày tháng trong Excel, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cách lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel

 

Hãy cùng đón đọc series bài viết về Excel cơ bản và thủ thuật Excel:

Hàm IF

Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel

Pivot Tables Nâng Cao

Leave a Comment