Cách Sử Dụng Hàm DATE và Ví Dụ Cụ Thể- Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm DATE – Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel

Hàm DATE Là Gì? Tại Sao Phải Sử Dụng Hàm DATE?

Khi làm việc với bảng tính Excel, chắc hẳn bạn đã từng làm việc với kiểu dữ liệu ngày tháng. Cách hiển thị/ định dạng ngày tháng có thể khác nhau, nhưng khi xử lý dữ liệu tính ngày tháng thì Excel thực hiện tính toán với định dạng số sê-ri.

Ví dụ, để tính từ ngày 8/3/2019 đến ngày 1/1/2020 có bao nhiêu ngày, Excel sẽ thực hiện phép trừ giữa 2 số sê-ri tương ứng là 43532 và 43831.

Bạn không thể nhập trực tiếp công thức =1/1/2020 – 8/3/2019 vì Excel sẽ hiểu đây là phép trừ của 2 phép chia.


Ngoài ra, khi sử dụng dữ liệu ngày tháng kiểu mm/dd/yyyy (tháng/ ngày/ năm) hoặc dd/mm/yyy (ngày/ tháng/ năm), bạn có thể nhầm lẫn, ví dụ ngày 08/03/2020, bạn có thể không biết hệ thống đang ghi nhận ngày hay tháng trước.

Hàm DATE giúp bạn xác định rõ ngày, tháng, năm của 1 ngày cụ thể mà không gây nhầm lẫn giữa tháng và ngày, đồng thời bạn có thể nhập trực tiếp ngày vào phép tính trong Excel bằng cách nhập qua hàm DATE.

Mục Lục Bài Viết

1, Cú Pháp Hàm DATE Trong Excel

=DATE(year, month, day)

Trong đó year, month, day lần lượt là năm, tháng, ngày của ngày cần nhập.

Ví dụ, để nhập ngày 8 tháng 3 năm 2020, bạn có thể sử dụng công thức DATE(2020,3,8).

Khi đó dù hệ thống máy tính của bạn đang ghi nhận cách hiển thị ngày tháng mặc định là mm/dd/yyyy hay dd/mm/yyyy thì ô Excel được nhập bằng công thức hàm DATE trên vẫn trả về đúng số sê-ri 43898 của ngày ngày 8 tháng 3 năm 2020.

Ví dụ hàm DATE lấy ngày tháng năm trong Excel

 

Tương tự, để giải quyết vấn đề không thể nhập trực tiếp công thức =1/1/2020 – 8/3/2019 như đã nêu ở trên, bạn có thể sử dụng công thức hàm DATE:

=DATE(2020,1,1) – DATE(2019,3,8)

sử dụng hàm DATE nhập ngày tháng trong phép trừ trong Excel

2, Lưu Ý Cách Dùng Hàm DATE

2.1, Đối số “Year” Để Xác Định Năm

Khi dùng hàm DATE để lấy ngày trong Excel, cần lưu ý Excel sử dụng năm theo hệ thống ngày tháng 1900 được thiết lập trên máy tính của bạn.

Trong hệ thống ngày tháng này:

Lưu Ý Cách Dùng Hàm Date Cách Lấy Năm Trong Excel Với Đối Số Year

2.2, Đối số “Month” Để Xác Định Tháng

Tháng thông thường chỉ có giá trị từ 1 đến 12.

Tuy nhiên, với hàm DATE, bạn có thể nhập giá trị tháng là 1 số nguyên bất kỳ.

 

Dưới đây là ví dụ cách cách ghép ngày tháng năm trong Excel bằng hàm DATE khi đối số month không phải là từ 1 đến 12:

  • Nếu month > 12, hàm DATE tăng số năm tương ứng với số tháng vượt quá 12 như sau: DATE(2020,20,15) trả về kết quả ngày 15 tháng 8 năm 2021 (do 20 tháng tương ứng 1 năm 8 tháng nên số năm = 2020+1).

  • Nếu month < 1, hàm DATE giảm số năm tương ứng với số tháng âm như sau: DATE(2020,-2,15) trả về kết quả ngày 15 tháng 10 năm 2019 (do số tháng được tính bằng -2+12 tháng đồng thời số năm giảm đi 1 năm).

Lưu Ý Cách Dùng Hàm Date Lấy Tháng Trong Excel Với Đối Số Month

2.3, Đối số “Day” Để Xác Định Ngày

Ngày thông thường chỉ có giá trị từ 1 đến 31 và còn tùy thuộc vào tháng (tháng có 28, 29, 30 hay 31 ngày).

Tuy nhiên, với hàm DATE, tương tự như đối số month, bạn có thể nhập giá trị day – ngày là 1 số nguyên bất kỳ, và Excel tính giá trị của ngày, tháng, năm dựa trên các nguyên tắc tương tự ở mục 2.2.

  • Nếu day lớn hơn số ngày mặc định trong tháng, Excel sẽ cộng số ngày đó vào ngày đầu tiên của tháng. Ví dụ: DATE(2020,5,45) trả về kết quả ngày 14 tháng 6 năm 2020, do tháng 5 được mặc định 31 ngày nên ngày =45-31 và tháng tương ứng tăng 1 tháng.

  • Nếu day nhỏ hơn 1, Excel sẽ trừ số ngày đó kể từ cuối cùng của tháng ngay trước tháng ở đối số month. Ví dụ: DATE(2020,3,-5) trả về kết quả ngày 24 tháng 2 năm 2020, do tháng 2 có 29 ngày (năm nhuận) nên ngày =29-5 và tháng tương ứng giảm 1 tháng.

Lưu Ý Cách Dùng Hàm Date Lấy Ngày Trong Excel Với Đối số Day Để Xác Định Ngày

Ngoài hàm DATE, để hàm lấy ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng hàm lấy ngày tháng năm hiện tại trong Excel: =TODAY().

3, Sử Dụng Hàm DATE Làm Hàm Tính Ngày Trong Excel

Hàm DATE là hàm ngày tháng trong Excel có rất nhiều ứng dụng trong việc tính ngày bằng cách cộng thêm hoặc trừ bớt một số ngày từ một ngày cụ thể.

 

Hoctin.vn đã có bài viết hướng dẫn chi tiết sử dụng hàm DATE và các hàm ngày tháng khác để tính toán với giá trị ngày tháng năm trong Excel một cách dễ dàng. 

Xem thêm: Các cách tính ngày trong Excel

 

Ví dụ dưới đây ứng dụng hàm DATE để tính ngày, kết hợp với các hàm YEAR, MONTH, DAY để lấy năm, tháng, ngày trong Excel và tùy chỉnh các giá trị đó bằng biểu thức cộng, trừ – tìm ngày đầu tháng, ngày đầu năm, hay trừ một ngày cho trước với 1 số năm và ngày tháng nhất định:

Sử Dụng Hàm DATE Làm Hàm Tính Ngày Trong Excel

4, Hàm DATE Để Định Dạng, Sửa Lỗi Dữ Liệu Ngày Tháng Trong Excel

Hàm DATE còn hay được sử dụng để sửa lỗi dữ liệu ngày tháng, chuyển đổi các chuỗi văn bản (text) thành ngày.

Đôi khi bạn copy dữ liệu ngày tháng từ một tệp khác mà Excel không nhận diện chúng là ngày tháng do định dạng dưới dạng văn bản hoặc nhầm lẫn thông tin giữa ngày và tháng như sau:

Đôi khi bạn copy dữ liệu ngày tháng từ một tệp khác mà Excel không nhận diện chúng là ngày tháng do định dạng dưới dạng văn bản hoặc nhầm lẫn thông tin giữa ngày và tháng dẫn đến lỗi dữ liệu ngày tháng trong Excel

 

Bạn có thể tìm đọc bài viết Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel để tìm hiểu chi tiết các cách sửa lỗi dữ liệu ngày tháng.

Trong khuôn khổ bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu với bạn cách sử dụng hàm DATE để chuyển đổi các dữ liệu bị lỗi này thành ngày.

Ví dụ dưới đây, ô A1 chứa ngày tháng ở định dạng MMDDYYYY (tháng/ ngày/ năm) nhưng ngày tháng mặc định của hệ thống là DDMMYYYY (ngày/ tháng/ năm).

Chính vì vậy, giá trị 07/18/2020 được định dạng dưới dạng văn bản vì Excel không ghi nhận tháng 18.

 

Nếu bạn thay đổi thiết lập ngày mặc định trong máy tính của bạn (chi tiết trường hợp nên áp dụng đã được hướng dẫn trong bài viết Định Dạng Ngày Tháng), các file Excel có chứa dữ liệu ngày tháng được lưu trước đó có thể bị thay đổi theo.

 

Đây là điều chắc hẳn bạn không muốn xảy ra vì dữ liệu ngày tháng của các trang tính cũ sẽ bị xáo trộn giữa ngày và tháng, và cũng sẽ dẫn đến lỗi tương tự như trên.

 

Lúc này, sử dụng hàm DATE kết hợp với các hàm LEFT, MID và RIGHT để chuyển đổi dữ liệu dạng văn bản thành ngày tháng là cách tối ưu và dễ thực hiện nhất:

sử dụng hàm DATE được sử dụng kết hợp với các hàm LEFT, MID và RIGHT để chuyển đổi dữ liệu dạng văn bản thành ngày tháng trong Excel

 

Để áp dụng hàm lấy ngày, lấy tháng và năm trong Excel, sử dụng các hàm lấy ký tự để tách chúng:

Cuối cùng, ghép các giá trị năm, tháng, ngày theo thứ tự bằng công thức hàm DATE, ngày tháng sau khi sửa sẽ là ngày 18/07/2020. Ngày này đã được Excel định dạng là kiểu dữ liệu ngày tháng năm, có thể thực hiện phép tính cộng, trừ ngày tháng (như phép trừ ngày tháng ở ô G5).

Trên đây là các cách sử dụng hàm DATE trong Excel. Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích.

Ngoài ra, để việc xử lý các dữ liệu ngày tháng (ví dụ việc lọc/ sắp xếp ngày tháng, cộng trừ ngày tháng trong Excel) đơn giản hơn, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cách lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm DATEDIF Tính Chênh Lệch Khoảng Thời Gian

Leave a Comment