Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Khi copy dữ liệu từ ứng dụng khác sang Excel, nhiều trường hợp chuỗi văn bản của bạn chứa những khoảng trống (dấu cách) dư thừa.

 

Sử dụng hàm TRIM trong Excel là cách giúp bạn xóa tất cả những khoảng trắng không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ.

Mục Lục Bài Viết

1, Cú Pháp Công Thức Hàm TRIM Trong Excel

=TRIM(text)

Trong đó: text: là văn bản mà bạn muốn loại bỏ các khoảng trống.

Ví dụ hàm TRIM(“    cách bỏ     dấu cách”) trả về cụm “cách bỏ dấu cách”.

Lưu ý: để dùng chuỗi văn bản trong công thức Excel, bạn luôn phải đặt văn bản trong dấu ngoặc kép.

2, Ví Dụ Cách Loại Bỏ Khoảng Trắng Trong Excel

2.1, Cách Bỏ Dấu Cách Thừa Giữa Các Từ Trong Excel

Hoctin.vn có danh sách họ tên có nhiều khoảng trống dư thừa như sau:

danh sách họ tên có nhiều khoảng trống dư thừa cần dùng hàm TRIM

Để cắt khoảng trắng thừa giữa các từ trong chuỗi văn bản:

 

Tại ô B3, hoctin.vn sử dụng công thức TRIM(A3), kết quả trả về họ và tên đã xóa ký tự trống, chỉ để lại một dấu cách (space) giữa các từ.

Hàm TRIM trong Excel cắt khoảng trắng thừa giữa các từ trong chuỗi văn bản

2.2, Sử Dụng Hàm PROPER Kết Hợp Hàm TRIM Trong Excel

Nhiều trường hợp dữ liệu được sao chép từ phần mềm hoặc file Excel khác không chỉ thừa dấu cách mà chuỗi văn bản còn bị viết hoa lộn xộn.

Để đưa dữ liệu về đúng chính tả, sử dụng kết hợp hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên, hoặc hàm LOWER để viết thường và kết hợp với hàm TRIM trong Excel:

Sử Dụng Hàm PROPER Kết Hợp Hàm TRIM Trong Excel viết hoa chữ cái đầu tiên và bỏ khoảng trống trong excel

Như ví dụ trên, công thức PROPER(TRIM(A4)) trả về chuỗi văn bản là họ và tên ở ô A4 nhưng đã được sửa lại đúng quy tắc viết hoa chữ cái đầu và không còn khoảng trống thừa giữa các từ: “Vũ ĐỨC      Hiếu” chuyển thành “Vũ Đức Hiếu”.

Video hướng dẫn kết hợp hàm PROPER và hàm TRIM để sửa danh sách họ tên lộn xộn thừa dấu cách
@hoctin.vn

Sửa danh sách Họ Tên lộn xộn thừa nhiều khoảng trống bằng hàm TRIM & PROPER trong 1 nốt nhạc #hoctinvn #hocexcel #learnontiktok #education

♬ Quá khứ của anh - The Life Music

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về cách loại bỏ khoảng trắng với hàm TRIM trong Excel.

 

Ngoài ra, khi sửa chuỗi văn bản xong, bạn cần copy dữ liệu chuẩn. Làm thế nào để chỉ copy kết quả chứ không copy công thức, hãy cùng đón đọc series bài viết về thủ thuật Excel:

Leave a Comment