Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Khi copy dữ liệu từ ứng dụng khác sang Excel, nhiều trường hợp chuỗi văn bản của bạn chứa những khoảng trống (dấu cách) dư thừa.   Sử dụng hàm TRIM trong Excel là cách giúp bạn xóa tất cả những khoảng trắng không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng … Read more Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Các Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Và Ngược Lại

chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

Khi sử dụng bảng tính có dữ liệu văn bản, chắc không ít lần các bạn phải sửa lỗi chính tả viết in hoa/ in thường. Thay vì sửa một cách thủ công gõ lại, người dùng có thể tiết kiệm thời gian chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng các công cụ … Read more Các Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Và Ngược Lại