Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện: Chỉ Được Nhập Dữ Liệu Tăng Dần/ Giảm Dần

Trong bài viết Data Validation Trong Excel, hoctin.vn đã giới thiệu về cách tạo menu xổ xuống cơ bản trong Excel. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Data Validation nâng cao để tạo list có điều kiện là bội số của 1 số hoặc list được nhập tăng dần trong … Read more Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Trong Excel

Data Validation là gì? Data Validation trong Excel (xác thực dữ liệu) là một chức năng được sử dụng để kiểm soát những gì người dùng có thể nhập vào một ô. Với Data Validation, bạn có thể không cho nhập dữ liệu vào ô trong Excel nếu dữ liệu không đáp ứng các điều … Read more Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel