Hàm Đếm Có Điều Kiện: Hàm COUNTIF Và COUNTIFS Trong Excel

Hàm Đếm Có Điều Kiện: Hàm COUNTIF Và COUNTIFS Trong Excel

Hàm COUNTIF và COUNTIFS là các hàm đếm có điều kiện trong Excel. Điểm khác biệt của 2 hàm này là ở số lượng điều kiện đếm. Hàm COUNTIF trong Excel là hàm đếm có điều kiện được sử dụng để đếm các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện duy nhất, … Read more Hàm Đếm Có Điều Kiện: Hàm COUNTIF Và COUNTIFS Trong Excel

Hàm SUMPRODUCT Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao & Các Ví Dụ Chi Tiết

Hàm SUMPRODUCT Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao & Các Ví Dụ Chi Tiết

Khi tính tổng có điều kiện trong Excel, chắc nhiều bạn hay sử dụng hàm tổng có điều kiện SUMIF hoặc SUMIFS. Tuy nhiên để tính tổng các mảng có điều kiện trong Excel, thì việc sử dụng hàm SUMPRODUCT hiệu quả hơn nhiều.   Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử … Read more Hàm SUMPRODUCT Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao & Các Ví Dụ Chi Tiết

Ứng Dụng Sử Dụng Hàm COUNTIF Nâng Cao Trong Excel

Ứng Dụng Sử Dụng Hàm COUNTIF Nâng Cao Trong Excel

Hoctin.vn đã có bài viết hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF đơn giản và chi tiết từ cơ bản đến nâng cao cho điều kiện là dữ liệu dạng số, văn bản, ngày tháng.   Ở bài viết này, hoctin.vn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn các ứng dụng cách sử dụng hàm COUNTIF … Read more Ứng Dụng Sử Dụng Hàm COUNTIF Nâng Cao Trong Excel

Hàm COUNTIF Trong Excel, Hướng Dẫn Chi Tiết Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm COUNTIF Trong Excel, Hướng Dẫn Chi Tiết Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm đếm có điều kiện được sử dụng để đếm các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện duy nhất. Hàm COUNTIF có thể được sử dụng để đếm các ô trống, ô chứa ngày, giá trị số và văn bản.   Trong bài viết này, hoctin.vn … Read more Hàm COUNTIF Trong Excel, Hướng Dẫn Chi Tiết Và Ví Dụ Cụ Thể