Hàm COUNTIF Trong Excel, Hướng Dẫn Chi Tiết Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm COUNTIF Trong Excel, Hướng Dẫn Chi Tiết Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm đếm có điều kiện được sử dụng để đếm các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện duy nhất. Hàm COUNTIF có thể được sử dụng để đếm các ô trống, ô chứa ngày, giá trị số và văn bản.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTIF từ cơ bản, chi tiết nhất đến nâng cao.

Mục Lục Bài Viết

1. Cú Pháp Hàm COUNTIF - Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel

Lệnh COUNTIF có cấu trúc như sau:

=COUNTIF(range, criteria)

 

Trong đó:

 

Ví dụ cách dùng hàm COUNTIF cơ bản trong Excel:

Ví Dụ Hàm COUNTIF - Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel

Công thức COUNTIF trong ô F5 dạng =COUNTIF(B5:B14,”Táo”) đếm số lần xuất hiện của văn bản “Táo” trong vùng ô Excel từ B5 đến B14 giúp đếm số đơn hàng là Táo.

 

Với hàm COUNT IF có 2 điều kiện trở lên, sử dụng hàm COUNTIFS để đếm có nhiều điều kiện.

2. Ví Dụ Cách Sử Dụng Hàm COUNTIF Với Các Tiêu Chí Là Số, Ngày Tháng, Văn Bản Và So Sánh

2.1, Hàm COUNTIF Đếm Tiêu Chí Là Số

Khác với hàm COUNT chỉ đơn thuần đếm số lượng ô có chứa các số trong Excel, hàm COUNTIF đếm số lượng các số cụ thể được quy định khi viết công thức hàm.

 

Ví dụ dưới đây hàm COUNTIF đếm số giá trị điểm bằng 10 trong bảng điểm của một nhóm học sinh (phần điểm là ô C4:D11):

=COUNTIF(C4:D11,10)

 
Hàm COUNTIF Đếm Tiêu Chí Là Số

2.2, Hàm COUNTIF Đếm Số Lần Xuất Hiện Có Điều Kiện So Sánh Trong Excel

Hàm COUNTIF có điều kiện so sánh số học, ví dụ các phép so sánh lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), nhỏ hơn hoặc bằng (<=) và phép so sánh bằng (=), có thể sử dụng điều kiện trực tiếp hoặc điều kiện tham chiếu.

 

Ví dụ về việc sử dụng hàm COUNTIF đếm số lượng đơn hàng lớn hơn 50 sản phẩm:

Sử dụng hàm COUNTIF đếm số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện lớn hơn 50 sản phẩm

2.3, Hàm COUNTIF Điều Kiện Khác (<>)

Với điều kiện khác, tương tự điều kiện so sánh trực tiếp, cần đặt toàn bộ biểu thức so sánh trong dấu ngoặc kép như sau, “<>Ổi” để đếm số lượng đơn hàng có sản phẩm không phải là Ổi:

Sử dụng hàm COUNTIF với điều kiện khác, tương tự điều kiện so sánh trực tiếp, cần đặt toàn bộ biểu thức so sánh trong dấu ngoặc kép “Ổi” để đếm số lượng đơn hàng có sản phẩm không phải là Ổi

2.4,  Hàm COUNTIF Sử Dụng Điều Kiện Văn Bản

Điều kiện văn bản cần đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ: = COUNTIF (A5:A14, “Tao”) đếm số lần chuỗi “Tao” xuất hiện trong khu vực ô A5 đến A14.

 

Hàm COUNTIF đếm số lần xuất hiện trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường, ví dụ chuỗi “Táo” và “TÁO” khớp cùng các ô giống nhau.

 

Để đếm phân biệt chữ hoa chữ thường, cần kết hợp sử dụng hàm EXACT và hàm SUMPRODUCT:

Hàm COUNTIF đếm số lần xuất hiện trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Để đếm phân biệt chữ hoa chữ thường, cần kết hợp sử dụng hàm EXACT và hàm SUMPRODUCT

Đối số là văn bản trong các hàm Excel đều có thể sử dụng ký tự thay thế. Ưu điểm của tính năng này là bạn không cần nhớ chính xác cú pháp chuỗi văn bản mà chỉ cần nhớ một hoặc một số ký tự chính.

Hàm COUNTIF Sử Dụng Điều Kiện Văn Bản Có Ký Tự Thay Thế
Hàm COUNTIF sử dụng dấu ? để thay thế cho một và chỉ một ký tự, ứng dụng để đếm các ô chỉ chứa một số lượng ký tự chỉ định

2.5, Hàm COUNTIF Đếm Ô Trống Và Ô Có Dữ Liệu

Để đếm số ô trống không chữa dữ liệu:

= COUNTIF (range, “”)

 

Ngược lại, hàm đếm ô có dữ liệu trong Excel:

= COUNTIF (range, “<>”)

 

2.6, Hàm COUNTIF Có Điều Kiện Chứa Giá Trị Ngày Tháng Năm

Có thể nhập trực tiếp ngày tháng năm. Tuy nhiên cách này mất thời gian trong việc kiểm tra và xác nhận thứ tự nhập ngày tháng là dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy tùy vào cài đặt trong máy tính của bạn.

 

Cách tốt nhất để sử dụng hàm đếm có điều kiện COUNTIF chứa giá trị ngày tháng năm là tham chiếu đến ngày hợp lệ trong một ô khác hoặc sử dụng hàm DATE với cú pháp =DATE(year, month, day).

 

Ví dụ dưới đây cho hai cách: sử dụng hàm DATE hoặc tham chiếu đến ô khác chứa ngày:

Hàm COUNTIF Có Điều Kiện Chứa Giá Trị Ngày Tháng Năm

COUNTIF là một trong những hàm thống kê trong Excel được ứng dụng rộng rãi.

 

Ngoài các cách sử dụng trên, hàm COUNTIF còn có thể sử dụng trong bảng chấm công, kiểm tra khách hàng thân thiết, đếm các giá trị duy nhất, đếm trong nhiều dải ô không liền kề, v.v…

 

Để hiểu sâu hơn về cách dùng hàm COUNTIF nâng cao và ứng dụng, các bạn đón đọc Các Ví Dụ Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm COUNTIF Nâng Cao.

 

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

 

Hàm COUNTIFS

Hàm SUMIF

Hàm IF

 

Leave a Comment