Cách Sử Dụng Hàm AVERAGE Tính Trung Bình Cộng Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm AVERAGE Tính Trung Bình Cộng Trong Excel

Hàm AVERAGE là hàm gì? Hàm AVERAGE trong Excel tính trung bình cộng của các đối số.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGE để tính bình quân và sửa lỗi khi áp dụng hàm AVERAGE trong Excel.

1, Cú Pháp Hàm AVERAGE

=AVERAGE(number1, [number2], …)

Trong đó number 1, number 2,… là các giá trị cần tính trung bình cộng. Để tính giá trị trung bình, Excel tính tổng tất cả các giá trị số và chia cho số lượng các đối số.

Hàm AVERAGE có thể xử lý tới 255 đối số riêng là giá trị số, tham chiếu ô, phạm vi, mảng và hằng số.

Ví dụ công thức tính điểm trung bình trong Excel bằng cách sử dụng hàm AVERAGE:

Cách sử dụng hàm AVERAGE làm công thức tính điểm trung bình trong Excel

2, Lưu Ý Đối Số Của Hàm AVERAGE

Khi sử dụng lệnh trung bình cộng trong Excel bằng hàm AVERAGE cần lưu ý:

  • Hàm AVERAGE tự động bỏ qua giá trị văn bản, logic, ô trống và chỉ tính trung bình cộng các ô chứa số hoặc tham chiếu ô, biểu thức trả về kết quả là số.

  • Nếu trong phạm vi tính trung bình có ô lỗi thì hàm AVERAGE trả về lỗi.

Ví dụ 1: Hàm AVERAGE khi đối số là văn bản, ô trống hoặc chứa lỗi

Ví dụ tính điểm trung bình này minh họa cho việc hàm AVERAGE bỏ qua giá trị văn bản, ô trống và gặp lỗi nếu đối số chứa lỗi:

  • Vì ô E4 rỗng nên hàm AVERAGE(C4:E4) chỉ tính trung bình cộng của C4 và D4 là 2 ô chứa giá trị số và không trống.

  • Ô E5 chứa số 10 có dấu hiệu định dạng văn bản là hình tam giác ngược màu xanh ở góc trên cùng bên trái ô. Hàm AVERAGE(C5:E5) chỉ tính trung bình cộng của C5 và D5, bỏ qua ô chứa văn bản là E5.

Để sửa lỗi định dạng này, bạn có thể tham khảo bài viết: Sử dụng hàm VALUE chuyển chuỗi thành số trong Excel.

  • Ô E6 và E7 lần lượt chứa các lỗi thì kết quả hàm trung bình tại ô F6 và F7 tương ứng sẽ gặp lỗi.

Hàm AVERAGE tự động bỏ qua giá trị văn bản, logic, ô trống và chỉ tính trung bình cộng các ô chứa số hoặc tham chiếu ô, biểu thức trả về kết quả là số

Bạn có thể sử dụng hàm AGGREGATE để bỏ qua đối số lỗi khi cần tính trung bình cộng với cú pháp: = AGGREGATE (1, 6, các giá trị cần tính trung bình)

Cách sử dụng hàm AGGREGATE để bỏ qua đối số lỗi khi cần tính trung bình cộng trong Excel

Ví dụ 2: Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic

Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic và văn bản khi tính trung bình cộng trong Excel.

Tuy nhiên, nếu toàn bộ đối số đều là giá trị logic hoặc văn bản thì hàm AVERAGE sẽ trả về lỗi #DIV/0! như ví dụ sau:

Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic khi tính trung bình cộng trong Excel

Để tính giá trị trung bình bao gồm cả đối số là biểu thức logic (đối số TRUE là giá trị 1, FALSE là số 0), bạn có thể sử dụng hàm AVERAGEA với cú pháp tương tự:

=AVERAGEA(number1, [number2], …)

 

Khác với hàm AVERAGE bỏ qua giá trị văn bản, hàm AVERAGEA coi đối số này bằng 0 khi tính trung bình cộng.

Khác với hàm AVERAGE bỏ qua giá trị văn bản, hàm AVERAGEA coi đối số này bằng 0 khi tính trung bình cộng trong Excel

Tuy nhiên, giống như hàm AVERAGE, các đối số là giá trị lỗi sẽ khiến hàm AVERAGEA trả về lỗi.

Để hiểu sâu hơn về các cách tính giá trị trung bình trong Excel, ví dụ như tính trung bình cộng có điều kiện, trung bình nhân,… mời các bạn đón đọc:

Hàm Trung Bình Trong Excel

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về hàm AVERAGE tính giá trị trung bình cộng trong Excel.

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

Hàm SUMPRODUCT

Cách Tính Phần Trăm Trong Excel

Leave a Comment