Cách Tính Phần Trăm Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Cách Tính Phần Trăm Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Khi xử lý bảng số liệu thống kê trong Excel, thực hiện so sánh, chắc hẳn bạn đã ít nhất 1 lần sử dụng các công thức tính phần trăm. Tùy vào dữ liệu cụ thể mà cách tính phần trăm trong Excel sẽ khác nhau.

 

Đôi khi việc tính tỷ lệ phần trăm có thể gây khó khăn cho bạn. Excel có thể giúp ích bạn rất nhiều trong việc tính % bằng cách đơn giản: bạn đặt công thức tính tỷ trọng – lúc này định dạng mặc định trả về số thập phân, sau đó thực hiện đổi định dạng về %.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu các cách tính phần trăm trong Excel: công thức cơ bản tính tỷ lệ phần trăm, tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm, cách tính chênh lệch phần trăm…

Mục Lục Bài Viết

1, Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Toán Học

Phần trăm nghĩa là trên 100.

Tỷ lệ phần trăm của một số trong một tập hợp nhiều số được tính bằng cách số đó cho tổng tất cả các số trong tập hợp rồi nhân kết quả với 100.

Có thể nói, cách tính phần trăm là tính tỷ lệ bằng phép chia rồi thực hiện phép nhân với 100 và thêm ký hiệu % (1/100) vào.

 

Công thức tính % của a so với b: = a/b * 100%

Cho {x, y}, tính tỷ lệ % của mỗi số:

  • Tỷ số phần trăm của a là: = x/(x+y) * 100%

  • Tỷ số phần trăm của b là: = y/(x+y) * 100%

 

Ví dụ, lớp có 30 học sinh và có 12 học sinh giỏi, thì tỷ lệ phần trăm số học sinh giỏi trong lớp là bao nhiêu? Bằng công thức tính % đơn giản = 12/30 * 100%, đáp án là 40%.

Đây là cách tính tỷ lệ phần trăm trong toán học thường được sử dụng.

Tuy Excel không tạo ra hàm tính phần trăm có thể tính toán cho tất cả các trường hợp nhưng sử dụng Excel vẫn giúp ích bạn rất nhiều trong việc rút gọn các bước tính phần trăm bằng định dạng phần trăm trong Excel.

2, Tìm Hiểu Về Định Dạng Phần Trăm Trong Excel

Để áp dụng định dạng tỷ lệ phần trăm cho những ô đã chọn:

  • Vào tab Home >> tìm nhóm Number và chọn nút

  • Hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + %.

Cách Định Dạng Phần Trăm Trong Excel

 

Nếu bạn áp dụng định dạng phần trăm cho các ô đã chứa số, Excel sẽ tự động nhân số đó với 100 để chuyển số thành tỷ lệ phần trăm, ví dụ: nếu ô chứa số 9, thì sau khi định dạng ô theo tỷ lệ phần trăm bằng 1 trong 2 cách nêu trên, ô đó sẽ hiển thị 900%.

Nếu bạn áp dụng định dạng phần trăm cho các ô trống rồi mới nhập số vào ô đó thì cách chuyển đổi số sang tỷ lệ phần trăm của Excel sẽ không hoạt động giống trường hợp ô đã chứa số:

  • Số lớn hơn hoặc bằng số 1 (>=1)  không được nhân 100% như trên nữa mà được chuyển thẳng thành tỷ lệ phần trăm, ví dụ nhập 9 thì ô sẽ hiển thị 9%.

  • Số nhỏ hơn 1 (<1) được nhân với 100%, ví dụ nhập số 0,9 thì ô sẽ hiển thị 90%.

Cách nhân phần trăm trong Excel cũng rất đơn giản, để nhập % trong Excel, bạn chỉ cần sử dụng tổ hợp phím Shift + 5. Ví dụ, để tính 8% của số 40, nhập: =40*8%.

3, Ví Dụ Cách Tính Phần Trăm Trong Excel

3.1, Cách Tính Phần Trăm Của Tổng Chung Trong Excel

Công thức tính phần trăm của 1 số trong tổng chung cho biết giá trị của phần tử chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng số.

Trước khi tính % trong Excel (hoặc sau khi nhập công thức), bạn cần định dạng các ô chứa kết quả bằng định dạng phần trăm:

Định dạng phần trăm trước khi nhập Công Thức Tính Phần Trăm Của Tổng Chung Trong Excel

Sau đó, sử dụng cách tính tỷ trọng thông thường, kết quả trong Excel sẽ tự động trả về giá trị tỷ lệ phần trăm vì các ô kết quả đã được định dạng phần trăm trước đó.

Cách tính tỷ trọng trong tổng:

  • Tính tổng các phần tử

  • Lấy từng phần tử chia tổng: = Phần tử / Tổng chung

Khi định dạng ô trống dưới định dạng phần trăm, kết quả công thức tính tỷ lệ phần trăm trong Excel mặc định làm tròn đến hàng đơn vị của số phần trăm.

Để hiển thị nhiều chữ số sau dấu phẩy hơn, sử dụng nút Increase Decimal trong tab Home. Ngược lại, xóa bớt chữ số sau dấu phẩy bằng .

Cách Tính Phần Trăm Của Từng Loại Chi Phí Trên Tổng Chi Phí Trong Excel

3.2, Cách Tính Mức Chênh Lệch Giữa Hai Số Và Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Cách tính chênh lệch phần trăm thường áp dụng để tính % tăng trưởng của năm sau so với năm trước hoặc phần trăm chênh lệch giữa 2 năm.

Ví dụ dưới đây tính phần trăm chênh lệch của chi phí giữa năm 2020 và 2019. Trong đó, chi phí năm 2020 là các giá trị cần so sánh chênh lệch với chi phí 2019, mốc để so sánh (mẫu số của công thức tính phần trăm) là chi phí năm 2019.

 

Bạn cần định dạng % (trước khi đặt công thức tính hoặc sau khi tính đều được) và áp dụng công thức tính phần trăm trong Excel:

= (Chi phí năm 2020 – Chi phí năm 2019) / Chi phí năm 2019

 

Kết quả tính % chênh lệch chi phí giữa 2 năm trong Excel như sau:

Cách Tính Mức Chênh Lệch Giữa Hai Số Và Tính Phần Trăm Chênh Lệch Trong Excel

Tuy nhiên, công thức trên có thể gặp lỗi nếu như chi phí năm 2019 bằng 0, vì phép chia cho số 0 sẽ được Excel trả về lỗi #DIV/0! như kết quả ở ô D6.

Bạn có thể tránh lỗi này bằng cách sử dụng hàm IFERROR:

=IFERROR(Value, value_if_error)

Cách Tính Mức Chênh Lệch Giữa Hai Số Và Tính Phần Trăm Chênh Lệch Kết Hợp Hàm IFERROR Để Tránh Lỗi Chia Cho 0

Tương tự, cách tính phần trăm lợi nhuận của 1 sản phẩm trên giá bán của nó cũng chính là tỷ lệ giữa chênh lệch giá bán và chi phí trên giá bán của sản phẩm:

= (Giá bán – Chi phí phân bổ cho 1 sản phẩm) / Giá bán

cách tính phần trăm lợi nhuận của 1 sản phẩm trên giá bán

3.3, Cách Tăng Hoặc Giảm Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm

3.3.1, Tăng Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm

Ví dụ dưới đây tăng 1 số cho trước theo tỷ lệ phần trăm bằng công thức khá đơn giản: phần tăng thêm bằng số đó nhân với tỷ lệ phần trăm cần tăng.

Số a sau khi tăng theo b%:

= a*(1+b%)

Doanh số của SP1 kỳ trước là 1000, để tăng doanh số đạt 15% thì doanh số kỳ này cần đạt =1000*(1+15%), kết quả 1150.

Tăng Doanh Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Excel So Với Kế Hoạch hoặc với doanh thu năm trước

3.3.2, Giảm Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm

Cách tính giảm số theo tỷ lệ phần trăm được hiểu đơn giản là phép tính ngược của cách tính phần trăm chênh lệch trong Excel.

Ví dụ dưới đây thể hiện cách tính giá bán sau chiết khấu phần trăm trong Excel.

Phần giảm giá chiết khấu = Giá bán gốc trước chiết khấu x Tỷ lệ chiết khấu

Từ công thức trên, bạn có thể dễ dàng tính được giá bán gốc sau khi giảm theo tỷ lệ phần trăm chiếu khấu: Giá bán sau chiết khấu = Giá bán gốc trước chiết khấu x (1-Tỷ lệ chiết khấu)

Nếu giá bán gốc của sản phẩm là 100, chiết khấu giảm giá 6% thì giá bán sau chiết khấu là 100*(1-6%), kết quả 94.

cách tính giá bán sau chiết khấu phần trăm trong Excel

Trên đây là các cách tính phần trăm trong Excel chi tiết và dễ áp dụng. Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích.

Ngoài việc áp dụng cách tính phần trăm trong Excel để thực hiện so sánh, lập báo cáo, bạn có thể tham khảo các bài viết về các hàm thống kê trong Excel và cách vẽ biểu đồ để phân tích, xử lý bảng số liệu thống kê trở nên dễ dàng và trực quan hơn:

 

Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Hàm Đếm Có Điều Kiện: Hàm COUNTIF Và COUNTIFS

Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel Với Filter

Leave a Comment