Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Khi sử dụng dữ liệu trên các bảng tính Excel, làm tròn số giúp người dùng dễ quan sát và sử dụng dữ liệu hơn. Trong Excel có nhiều cách làm tròn số bằng các hàm làm tròn số khác nhau, tùy thuộc vào mục đích xử lý dữ liệu của người dùng: làm tròn … Read more Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel

Cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên

Hàm INT là gì? Hàm INT trong Excel trả về phần nguyên của một số số thập phân bằng cách làm tròn xuống. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng và ứng dụng của hàm INT trong bài tập Excel và trong công việc. Mục Lục Bài Viết 1. Công Thức Và Cách … Read more Cách Sử Dụng Hàm INT Lấy Phần Nguyên Trong Excel