Hàm MATCH: Công Thức Và Cách Dùng Qua Các Ví dụ Trong Excel

Hàm Match: Công Thức Và Cách Dùng Qua Các Ví Dụ Trong Excel

Hàm MATCH là một trong những hàm cơ bản thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel. Đây là một hàm rất linh hoạt, ngoài kết hợp với hàm INDEX để tìm kiếm hai hay nhiều điều kiện trong Excel, hàm MATCH còn có kết hợp với hàm VLOOKUP để khắc phục những … Read more Hàm MATCH: Công Thức Và Cách Dùng Qua Các Ví dụ Trong Excel

Hàm INDEX MATCH, Cách Dùng Và Lỗi Thường Gặp Trong Excel

Hàm INDEX MATCH, Cách Dùng Và Lỗi Thường Gặp Trong Excel

Hàm INDEX MATCH là một trong những hàm tìm kiếm cơ bản trong Excel. So với hai hàm tìm kiếm phổ biến là VLOOKUP và HLOOKUP thì việc kết hợp hàm INDEX MATCH sẽ linh hoạt và mạnh mẽ hơn trong rất nhiều trường hợp.   Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu với … Read more Hàm INDEX MATCH, Cách Dùng Và Lỗi Thường Gặp Trong Excel