Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Bạn đã quen với việc sử dụng tính năng Sort để sắp xếp dữ liệu trong Excel (Nếu chưa thì bạn có thể tham khảo bài viết Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu). Tuy nhiên, bạn chỉ có thể khôi phục dữ liệu gốc trước khi Sort bằng cách Undo … Read more Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Một trong những thao tác thường dùng khi phân tích dữ liệu là Sắp xếp dữ liệu. Khi sử dụng trang tính, bạn có thể dùng tính năng Sort để sắp xếp trong Excel. Có thể Sort trong Excel theo các yêu cầu: sắp xếp danh sách họ và tên theo thứ tự bảng chữ … Read more Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel Dễ Hiểu Và Cực Kỳ Đơn Giản Với Filter

Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel là một công cụ giúp quản lý dữ liệu hiệu quả. Bộ lọc giúp bạn tìm kiếm và lọc dữ liệu, hiển thị các dữ liệu đáp ứng các tiêu chí nhất định. Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu … Read more Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel Dễ Hiểu Và Cực Kỳ Đơn Giản Với Filter