Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Hàm LấyThứ Ngày Trong Excel: Hiện Thứ Bằng Tiếng Việt

Bạn có ngày tháng và không biết đó là thứ mấy trong tuần? Bạn thắc mắc hàm nào là hàm lấy thứ ngày trong Excel?   Bạn lên kế hoạch cho lịch học tập và làm việc trong Excel và cần xác định ngày nghỉ (ngày thứ bảy và ngày chủ nhật)? Đừng lo lắng, … Read more Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm TEXT trong Excel giúp bạn thay đổi cách hiển thị số dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để dễ đọc số hơn (ví dụ thêm dấu ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu…) hoặc kết hợp số với chuỗi văn bản. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn … Read more Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Ngoài việc sử dụng dấu & trong Excel để cộng 2 hay nhiều chuỗi, bạn có thể sử dụng các hàm nối chuỗi khác, như hàm CONCAT, CONCATENATE và TEXTJOIN.   Khác với hàm CONCATENATE sử dụng được cho cả các phiên bản từ Excel 2007, hàm CONCAT thay thế CONCATENATE và hàm TEXTJOIN mới … Read more Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Cách Thêm Số 0 Vào Số Điện Thoại Trong Excel

Cách thêm số 0 vào số điện thoại trong excel

Khi nhập số điện thoại vào Excel, nhiều lúc bạn gặp lỗi mất số 0 ở đầu ô trong Excel.   Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm số 0 vào số điện thoại trong Excel từ cách thủ công đơn giản đến cách nhanh nhất và tự động nhất.   Mục Lục … Read more Cách Thêm Số 0 Vào Số Điện Thoại Trong Excel