Học Gì Để Thành Thạo Microsoft Office

Nếu bạn là người không có thời gian tự nghiên cứu, hoặc khối lượng kiến thức quá khổng lồ và không biết bắt đầu từ đâu, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số khóa học mình thấy hữu ích. Ưu đãi đặc biệt dành cho bạn đọc: Để được giảm giá 40% cho … Read more Học Gì Để Thành Thạo Microsoft Office

Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Hàm LấyThứ Ngày Trong Excel: Hiện Thứ Bằng Tiếng Việt

Bạn có ngày tháng và không biết đó là thứ mấy trong tuần? Bạn thắc mắc hàm nào là hàm lấy thứ ngày trong Excel?   Bạn lên kế hoạch cho lịch học tập và làm việc trong Excel và cần xác định ngày nghỉ (ngày thứ bảy và ngày chủ nhật)? Đừng lo lắng, … Read more Cách Định Dạng Và Các Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Bạn đã quen với việc sử dụng tính năng Sort để sắp xếp dữ liệu trong Excel (Nếu chưa thì bạn có thể tham khảo bài viết Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu). Tuy nhiên, bạn chỉ có thể khôi phục dữ liệu gốc trước khi Sort bằng cách Undo … Read more Cách Bỏ SORT Trong Excel Và Khôi Phục Dữ Liệu Trước Khi Sắp Xếp

Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Một trong những thao tác thường dùng khi phân tích dữ liệu là Sắp xếp dữ liệu. Khi sử dụng trang tính, bạn có thể dùng tính năng Sort để sắp xếp trong Excel. Có thể Sort trong Excel theo các yêu cầu: sắp xếp danh sách họ và tên theo thứ tự bảng chữ … Read more Cách Sắp Xếp Trong Excel Với Tính Năng SORT Dữ Liệu

Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Khi copy dữ liệu từ ứng dụng khác sang Excel, nhiều trường hợp chuỗi văn bản của bạn chứa những khoảng trống (dấu cách) dư thừa.   Sử dụng hàm TRIM trong Excel là cách giúp bạn xóa tất cả những khoảng trắng không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng … Read more Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện: Chỉ Được Nhập Dữ Liệu Tăng Dần/ Giảm Dần

Trong bài viết Data Validation Trong Excel, hoctin.vn đã giới thiệu về cách tạo menu xổ xuống cơ bản trong Excel. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Data Validation nâng cao để tạo list có điều kiện là bội số của 1 số hoặc list được nhập tăng dần trong … Read more Data Validation Nâng Cao Tạo List Có Điều Kiện Là Bội Số Của Một Số Hoặc Tăng Dần Theo Thứ Tự

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel

Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Trong Excel

Data Validation là gì? Data Validation trong Excel (xác thực dữ liệu) là một chức năng được sử dụng để kiểm soát những gì người dùng có thể nhập vào một ô. Với Data Validation, bạn có thể không cho nhập dữ liệu vào ô trong Excel nếu dữ liệu không đáp ứng các điều … Read more Sử Dụng Data Validation Để Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Vào Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm TEXT trong Excel giúp bạn thay đổi cách hiển thị số dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để dễ đọc số hơn (ví dụ thêm dấu ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu…) hoặc kết hợp số với chuỗi văn bản. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn … Read more Cách Sử Dụng Hàm Text Tùy Chỉnh Định Dạng Số Thành Văn Bản

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Ngoài việc sử dụng dấu & trong Excel để cộng 2 hay nhiều chuỗi, bạn có thể sử dụng các hàm nối chuỗi khác, như hàm CONCAT, CONCATENATE và TEXTJOIN.   Khác với hàm CONCATENATE sử dụng được cho cả các phiên bản từ Excel 2007, hàm CONCAT thay thế CONCATENATE và hàm TEXTJOIN mới … Read more Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE, CONCAT và TEXTJOIN Trong Excel

Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel

Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel

Hoctin.vn đã có bài viết về hàm AVERAGE để tính trung bình cộng trong Excel. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu Excel, ngoài công thức tính trung bình cộng đơn giản, nhiều lúc người dùng cần tính trung bình có điều kiện, tính giá trị trung bình của n giá trị lớn nhất … Read more Các Hàm Trung Bình Nâng Cao Trong Excel