Các Ví Dụ Về Hàm Tìm Kiếm Trong Excel: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

Các ví dụ về Hàm tìm kiếm trong excel: Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Các hàm tìm kiếm trong Excel, đặc biệt là hàm HLOOKUP và VLOOKUP có ứng dụng rộng rãi trong việc tìm dữ liệu nào đó từ các bảng dữ liệu theo chiều dọc và ngang. Chữ “V” trong VLOOKUP là viết tắt của vertical nghĩa là “theo chiều dọc”, có nghĩa là bạn sử dụng … Read more Các Ví Dụ Về Hàm Tìm Kiếm Trong Excel: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP