Hàm Match: Công Thức Và Cách Dùng Qua Các Ví Dụ Trong Excel

Hàm MATCH: Công Thức Và Cách Dùng Qua Các Ví dụ Trong Excel

Hàm MATCH là một trong những hàm cơ bản thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel. Đây là một hàm rất linh hoạt, ngoài kết hợp với hàm INDEX để tìm kiếm hai hay nhiều điều kiện trong Excel, hàm MATCH còn có kết hợp với hàm VLOOKUP để khắc phục những nhược điểm của mỗi hàm.

 

Qua bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu với các bạn về định nghĩa hàm MATCH là gì; cách dùng hàm MATCH cơ bản và nâng cao áp dụng cho tất cả các phiên bản của Excel bao gồm Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và Excel 365.

Mục Lục Bài Viết

1. Công Thức Và Cách Dùng Hàm MATCH Trong Excel

 

Hàm MATCH là một hàm tìm kiếm giá trị sau đó trả về vị trí ô trong Excel. 

Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa dãy giá trị (5,10,15) thì công thức =MATCH(10,A1:A3,0) sẽ trả về số 2, vì 2 là vị trị tương đối của “10” trong dãy (5,10,15)

Cách dùng của hàm MATCH sẽ được dựa trên công thức sau trong Excel:

=MATCH (lookup_value, lookup_array, [match_type])

 

Trong đó:

Tóm lại, cách dùng của hàm MATCH trong Excel có thể được hiểu một cách ngắn gọn như hình dưới:
Công Thức Hàm MATCH Trong Excel

2. Lưu Ý Khi Dùng Hàm MATCH Trong Excel

Khi dùng hàm MATCH trong Excel, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Bạn có thể tham khảo thêm ở mục 3.3 của bài viết này để biết cách dùng của dấu (?) và dấu sao (*) ở bài viết sau: Viết Hàm VLOOKUP Sử Dụng Ký Tự Thay Thế

3. Các Ví Dụ Bài Tập Sử Dụng Hàm MATCH Trong Excel

Bài Tập Sử Dụng Hàm MATCH #1: Tìm Thứ Tự Trong Danh Sách Họ Và Tên

Lấy bảng điểm dưới đây làm ví dụ:
Bài Tập Sử Dụng Hàm Match

Để tìm được vị trí tương đối của giá trị cho trong bài, bạn có thể dùng hàm MATCH trong Excel với lệnh: =MATCH(D10,C3:C7,0)

Cách dùng và kết quả như hình dưới:

Bài Tập Dùng Hàm Match Trong Excel
Các bạn có thể thấy trong ví dụ, hàm MATCH không phân biệt hoa thường. Và với cách sử dụng lệnh MATCH như trên, bạn sẽ được vị trí tương đối của Phan Hải trong dãy là 4.

Bài Tập Sử Dụng Hàm MATCH #2: Sử Dụng Ký Tự Thay Thế Khi Không Nhớ Chính Xác Văn Bản Cần Tìm Kiếm

Như đã nêu ở phần Lưu Ý Khi Dùng Hàm MATCH Trong Excel, Hàm MATCH có thể kết hợp với ký tự (*) và (?) làm ký tự đại diện.

Ưu điểm của lệnh tìm kiếm này là bạn vẫn có thể lấy giá trị của ô của lookup_value trong Excel kể cả khi không nhớ chính xác lookup_value.

Cách dùng hàm MATCH trong trường hợp này được minh họa như hình dưới:

Bài Tập Sử Dụng Hàm Match Trong Excel

Ở ví dụ này, chỉ với công thức tương tự bài tập 1. Nhưng bằng cách thay thế Louis Vuitton bằng L*V*, bạn vẫn có thể tìm ra đúng vị trí tương đối của giá trị cần tìm mà không cần nhớ đầy đủ chính xác các ký tự của Louis Vuitton.

4. Những Cách Dùng Hàm MATCH Nâng Cao Trong Excel

4.1 Sử Dụng Hàm MATCH Có Phân Biệt Chữ Hoa, Chữ Thường

Như đã nói trong phần lưu ý trên, nhược điểm của hàm MATCH trong Excel là không phân biệt được chữ hoa và thường. Tuy nhiên nếu sử dụng hàm MATCH kết hợp với hàm EXACT trong Excel thì chúng ta vẫn có thể khắc phục được nhược điểm này.  

Các bạn có thể xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn về cách dùng này của hàm MATCH:

Bài Tập Hàm Match Trong Excel

Trong ví dụ trên, để tránh nhầm lẫn giữa hai mã hàng tbm (Thịt bò Mỹ cũ) và TBM (Thịt bò Mỹ mới), hoctin.vn đã dùng công thức sau để tìm vị trí tương đối của TBM trong dãy các mã hàng từ C3:C6:

=MATCH(TRUE,EXACT(phạm vi ô tìm kiếm,giá trị tìm kiếm),0)

tương ứng áp dụng cho ví dụ trên:

=MATCH(TRUE,EXACT(C3:C6,D9),0)

Cách hoạt động của hàm kết hợp này như sau: 

Bài Tập Hàm Match Trong Excel

4.2 Hàm MATCH Kết Hợp VLOOKUP

Có một nhược điểm của hàm VLOOKUP mà chúng ta rất hay gặp. Đó là khi thay đổi cấu trúc bảng tra cứu, như xóa cột hoặc thêm cột, kết quả trả về của hàm VLOOKUP sẽ không còn đúng nữa hoặc gặp lỗi #N/A hay #REF.

Để khắc phục được lỗi này, bạn có thể dùng công thức kết hợp hàm MATCH và VLOOKUP như dưới đây:

=VLOOKUP(giá trị tìm kiếm,bảng tra cứu,MATCH(đối tượng cần tham chiếu,phạm vi tham chiếu,0),FALSE)

Để hiểu rõ hơn cách dùng hàm MATCH kết hợp VLOOKUP, các bạn có thể tham khảo hình dưới đây:

Bài Tập Hàm Match Kết Hợp VLOOKUP

Trong ví dụ này, hoctin.vn đã dùng công thức hàm MATCH kết hợp VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(D10,C3:F7,MATCH(C11,C2:F2,0),TRUE).

Trong đó: hàm MATCH(C11,C2:F2,0) đóng vai trò như col_index_num của hàm VLOOKUP, và sẽ tự động cập nhật dựa trên vị trí của đối tượng cần tham chiếu C11 trong phạm vi tham chiếu C2:F2. Vậy nên dù bảng Excel trên có bị xóa hay thêm bớt cột, công thức của chúng ta vẫn sẽ cho ra kết quả đúng.

4.3 Kết Hợp Hàm MATCH Và INDEX Để Tìm Kiếm Nhiều Điều Kiện

Hàm MATCH kết hợp hàm INDEX không những rất linh hoạt và mạnh mẽ trong rất nhiều trường hợp mà còn khắc phục được rất nhiều nhược điểm của hàm VLOOKUP, HLOOKUP.

Có thể kể ra một số ứng dụng của hàm MATCH INDEX như:

Để hiểu thêm cách dùng hàm match nâng cao này, bạn có thể tham khảo đầy đủ hơn ở bài viết sau của hoctin.vn về cách dùng, lỗi thường gặp cũng như bài tập kết hợp hàm INDEX và MATCH nâng cao:

Hàm INDEX MATCH, Cách Dùng Và Lỗi Thường Gặp Trong Excel

 

Trên đây là bài viết giới thiệu về hàm MATCH và lưu ý cách dùng qua các ví dụ trong Excel, áp dụng cho các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và Excel 365. Thông qua bài viết này, hoctin.vn hy vọng rằng các bạn đã hiểu được cách dùng cơ bản của hàm MATCH cũng như cách áp dụng cho những trường hợp sử dụng hàm MATCH nâng cao. 

 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài viết khác thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel ở đây:

Hàm Tìm Kiếm VLOOKUP Và HLOOKUP Trong Excel

 

Hàm Tham Chiếu INDEX Trong Excel

Leave a Comment