chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

Các Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Và Ngược Lại

Khi sử dụng bảng tính có dữ liệu văn bản, chắc không ít lần các bạn phải sửa lỗi chính tả viết in hoa/ in thường. Thay vì sửa một cách thủ công gõ lại, người dùng có thể tiết kiệm thời gian chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng các công cụ tự động.

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel 2007, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 365 và ngược lại.

Mục Lục Bài Viết

1, Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel và Ngược Lại

1.1, Hàm Viết Hoa Trong Excel Và Hàm Chuyển Chữ Hoa Thành Chữ Thường

Để viết chữ in hoa, bạn sử dụng hàm UPPER với cú pháp =UPPER (text) để đổi chữ thường thành chữ hoa:

Hàm UPPER Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel

Copy hàm UPPER cho cả cột phụ, bạn thu được kết quả viết in hoa cho vùng dữ liệu viết thường ban đầu:

Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel

Để thay thế dữ liệu chưa được viết in hoa, bạn cần sử dụng cách copy giá trị trong Excel.

Bạn có thể tham khảo bài viết về các cách copy trong Excel của hoctin.vn.


Ngược lại, hàm chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel LOWER có cú pháp =LOWER (text).

Bạn chỉ cần áp dụng tương tự như khi sử dụng hàm UPPER để chuyển chữ viết thường sang chữ in hoa trong Excel.

1.2, Sử Dụng Microsoft Word Để Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Và Ngược Lại

Copy vùng dữ liệu chứa văn bản cần thay đổi font chữ viết thường/ viết hoa vào Microsoft Word.

 

Vào Home >> Aa >> UPPERCASE. Vùng văn bản được chọn chuyển thành chữ viết hoa toàn bộ.

 

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt chuyển chữ thường thành chữ hoa Shift + F3 (hoặc Shift + Fn + F3) để chuyển chữ về các trạng thái viết in hoa, in thường hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên. Phím tắt này chỉ có thể chuyển đổi 3 trạng thái nêu trên.

Sử Dụng Microsoft Word Để Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa

Sau khi sử dụng nút chuyển chữ ở tab Home hoặc phím tắt in hoa trong Word, bạn chỉ cần copy vùng dữ liệu đã được chuyển đổi và paste vào Excel.

Sử Dụng Microsoft Word Để Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Copy vào Excel

Tương tự với cách đổi chữ hoa thành chữ thường, trong Word: vào Home >> Aa >> LOWERCASE hoặc dùng tổ hợp phím tắt đến khi nội dung hiển thị theo đúng ý bạn.

2, Cách Viết Hoa Chữ Cái Đầu Trong Excel

2.1, Hàm PROPER Viết Hoa Chữ Cái Đầu

Cú pháp =PROPER (text)

Hàm PROPER Viết Hoa Chữ Cái Đầu Trong Excel

Kết quả sau khi áp dụng cho cả cột phụ, họ và tên đã được viết hoa chữ cái đầu:

Cách Viết Hoa Chữ Cái Đầu Trong Excel Bằng Hàm Proper

2.2, Sử Dụng Microsoft Word Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu

Tương tự như mục 1.2, copy vùng dữ liệu chứa văn bản cần thay đổi font chữ viết thường/ viết hoa vào Microsoft Word.

Vào Home >> Aa >> Capitalize Each Word

 

Để ghi nhớ nhanh, bạn chỉ cần nhìn vào trạng thái hiển thị của tên chức năng trong Word (lowercase/ UPPERCASE/ Capitalize Each Word) hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt đến khi các chữ cái được viết thường/ viết hoa theo ý bạn.

Sử Dụng Microsoft Word Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu

Cuối cùng, bạn chỉ cần copy vào Excel là hoàn thành việc thay đổi chữ viết hoa chữ cái đầu trong Excel.

 

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel và ngược lại.

 

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết về thủ thuật Excel:

Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Các Cách Copy Trong Excel

Leave a Comment