Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức Trong Excel

Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức

 

Hàm IF là một trong 10 hàm Excel được dùng nhiều nhất. Hàm IF thường được sử dụng để thực hiện so sánh lô-gic và trả về kết quả bạn mong muốn.

 

Công thức hàm IF sẽ rất đơn giản nếu chỉ có một điều kiện. Nhưng nếu công thức hàm của bạn cần phải kiểm tra nhiều điều kiện?

 

Một trong những cách hay được dùng là sử dụng hàm IF làm đối số trong công thức của chính nó – hay còn được gọi là lồng ghép hàm. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện lồng nhau hay nhiều hàm IF lồng ghép trong một công thức.

Mục Lục Bài Viết

1, Hàm IF Nhiều Điều Kiện Trong Excel Và Các Ví Dụ Đơn Giản

Câu lệnh hàm IF trong Excel:

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

 

Trong các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 và 365, bạn có thể lồng tối đa 64 hàm trong một công thức. Với Excel 2003 trở về trước, tối đa chỉ được 7 điều kiện.

 

Để lồng ghép các hàm hiệu quả, bạn cần hiểu rõ logic của công thức và yêu cầu đề bài. Hãy cùng tìm hiểu 2 ví dụ cơ bản nhất để nắm vững cách chọn hướng giải quyết cho bài toán nhiều điều kiện.

1.1, Ví Dụ Hàm IF Lồng Ghép Hàm Khác Kiểm Tra 2 Điều Kiện

Ví dụ sau về Hàm IF 2 điều kiện: Kết quả của học sinh đạt khi điểm cả 2 môn trên 5.

Lúc này, hàm IF có điều kiện Điểm môn thứ 1 lớn hơn 5, và Điểm môn thứ 2 cũng phải lớn hơn 5.

 

Bài toán thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện khiến ta liên tưởng đến hàm logic AND, trả về TRUE khi tất cả các đối số TRUE- chỉ cần 1 điều kiện không thỏa mãn thì hàm này sẽ trả về FALSE.

 

Từ đó, có thể dùng hàm IF AND lồng ghép với nhau để tìm ra kết quả học tập của học sinh có đạt điều kiện cả 2 môn trên 5 hay không:

hàm IF AND lồng ghép với nhau để tìm ra kết quả học tập của học sinh có đạt điều kiện cả 2 môn trên 5 - sử dụng hàm IF nhiều điều kiện

1.2, Ví Dụ Hàm IF Lồng Ghép Nhiều Điều Kiện

Khi sử dụng hàm IF 1 điều kiện thông thường, hàm IF kiểm tra biểu thức logic, nếu đúng thì trả về Value_if_true, nếu sai thì trả về Value_if_false.

Hàm này rất dễ sử dụng nếu như chỉ có 2 giá trị cần trả về khi kiểm tra điều kiện.

Nếu thực tế có từ 3 giá trị trở lên thì sao?

Bạn bắt buộc phải đổi hàm khác hoặc nếu vẫn sử dụng hàm IF thì phải lồng ghép nhiều hàm IF với nhau như ví dụ sau:

 

Để kiểm tra các học sinh được cộng điểm theo đối tượng ưu tiên nào trong nhóm 3 đối tượng, cần sử dụng 2 hàm IF lồng nhau:

Bạn có thể áp dụng tương tự với các hàm IF nhiều hơn 3 điều kiện.

Ví Dụ Hàm IF Lồng Ghép Nhiều Điều Kiện Hàm IF Có 3 Điều Kiện

Ví dụ này cũng có thể xử lý đơn giản bằng hàm IFS có điều kiện là chữ, để rút gọn so với việc sử dụng các hàm IF lồng ghép:

=IFS(B5=”Không”,0, B5=”KV1″,0.5, B5=”KV2″,1)

Sử dụng hàm IFS có điều kiện là chữ để rút gọn so với việc sử dụng các hàm IF lồng ghép

 

Lưu ý:

2, Sử Dụng Hàm IF Lồng Nhau Để Kiểm Tra Nhiều Điều Kiện

Giờ chúng ta sẽ đến với 1 ví dụ phức tạp hơn 2 ví dụ ở trên.

 

Ví dụ sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau để kiểm tra nhiều điều kiện:

 Hoctin.vn sử dụng hàm IF có 3 điều kiện để đưa ra xếp loại của học sinh dựa trên điểm tổng kết môn:

=IF(B3<4.5,”Học lại”,IF(B3<7,”Trung bình”,IF(B3<8,”Khá”,”Giỏi”)))

Sử Dụng Hàm IF Lồng Nhau Để Kiểm Tra Nhiều Điều Kiện

Dù Excel cho phép bạn lồng đến 64 hàm IF khác nhau thì bạn cũng không nên làm như vậy. Như bạn thấy ở ví dụ trên, chỉ có 3 hàm IF lồng nhau mà công thức hàm hàm đã trở nên khá dài, phức tạp và dễ nhầm lẫn.

 

Để không phải dùng hàm IF lồng nhau trong Excel, bạn có thể thay bằng cách sử dụng VLOOKUP hoặc thay thế nhiều câu lệnh IF lồng nhau bằng hàm IFS.

3, Cách Thay Thế Cho Hàm IF Lồng Nhau Trong Excel

Đế giúp công thức của bạn trở nên ngắn gọn và viết công thức nhanh hơn, có thể thay thế hàm IF nhiều điều kiện bằng Hàm VLOOKUP.

Hoctin.vn đã có chuỗi bài viết về hàm VLOOKUP và các ứng dụng của nó.

 

Trong khuôn khổ bài viết này, hoctin.vn sẽ thay thế các hàm IF lồng nhau ở 2 ví dụ bằng hàm VLOOKUP:

Hàm VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp chính xác:

Cách Thay Thế Cho Hàm If Lồng Nhau Trong Excel bằng Hàm VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp chính xác

Hàm VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối ứng dụng để tìm kiếm xếp loại của học sinh, sinh viên. Ví dụ này đã được giải thích trong bài viết Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong Excel:

Cách Thay Thế Cho Hàm If Lồng Nhau Trong Excel Bằng Hàm VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

 

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

 

Hàm IF

Hàm VLOOKUP

Hàm IF Kết Hợp VLOOKUP

 

Leave a Comment