Cách Sử Dụng Hàm WEEKDAY Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Cách Sử Dụng Hàm WEEKDAY Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết

Hàm WEEKDAY là gì? Tại sao phải sử dụng hàm WEEKDAY?

Khi làm việc với dữ liệu ngày tháng trong Excel, nhiều lúc bạn cần xử lý dữ liệu ngày tháng đó là thứ mấy trong tuần, ví dụ như trong công việc kế toán, nhà cung cấp của bạn quy định nếu ngày đến hạn thanh toán hóa đơn là ngày thứ bảy, chủ nhật thì công ty bạn phải thanh toán vào ngày thứ sáu trước đó,…

Bạn có thể xử lý nhanh tình huống này bằng cách kiểm tra lịch. Tuy nhiên để lập kế hoạch thanh toán với hàng trăm, hàng nghìn hóa đơn, thì sử dụng hàm Excel để xác định ngày thứ bảy, chủ nhật tiện ích hơn rất nhiều.

Hàm WEEKDAY trong Excel giúp bạn tự động hóa công việc quy đổi ngày tháng sang thứ trong tuần.

1, Cú Pháp Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY trong Excel là hàm tính thứ trong tuần, trả về kết quả là 1 số nguyên dương, có cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number, [return_type])

Trong đó:

  • Với return_type trống hoặc bằng số 1: kết quả hàm là 1 tương ứng với ngày chủ nhật, 2 là thứ hai, …, cứ lần lượt như vậy cho đến 7 đại diện cho ngày thứ bảy.

  • Với return_type bằng số 2: ngày thứ hai là số 1, thứ ba là số 2, …, ngày chủ nhật là số 7.

  • Với return_type bằng số 3: kết quả hàm WEEKDAY không còn là số nguyên chạy từ 1 đến 7 nữa mà là từ 0 đến 6: ngày thứ hai là số 0, thứ ba là số 1, …, ngày chủ nhật là số 6.

Nhờ đối số Return_type, bạn có thể tùy ý thứ nào là ngày bắt đầu tuần (gán giá trị 0 hoặc 1).


Các kiểu giá trị được trả về tương ứng với mỗi return_type có thể không dễ dàng để ghi nhớ, nhưng đừng lo vì Excel có chức năng gợi ý cú pháp hàm, bạn chỉ cần gõ “=weekday(giá trị ngày,” thì Excel sẽ gợi ý các return_type như sau:

Hàm WEEKDAY Là Gì? Cú Pháp Hàm WEEKDAY Để Gợi Ý Kiểu Dữ Liệu Số Đại Diện Ngày Nào Trong Tuần

 

Tổng hợp các Return_type và số được trả về ở kết quả của hàm WEEKDAY theo hướng dẫn của Microsoft:

 

Return_type   

Số được trả về

1 hoặc bỏ qua

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

2

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)

3

Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật)

11

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)

12

Là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai)

13

Là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba)

14

Là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư)

15

Là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm)

16

Là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu)

17

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

2, Ví Dụ Chuyển Ngày Sang Thứ Trong Excel Với Tất Cả Các Return_type

Ví dụ dưới đây cho công thức tính thứ trong tuần của ngày 1/1/2020 với các return_type khác nhau trong Excel:

Ví Dụ Chuyển Ngày Sang Thứ Trong Excel Với Tất Cả Các Return_type của hàm WEEKDAY

Có thể thấy cùng một ngày 1 tháng 1 năm 2020 là thứ tư, mỗi return_type làm cho hàm lấy thứ của ngày trong Excel trả về các số khác nhau.

Để dễ dàng ghi nhớ, bạn chỉ nên dùng 1 kiểu return_type và quy đổi số sang dạng văn bản tên của thứ trong tuần bằng cách kết hợp hàm WEEKDAY cùng hàm VLOOKUP.

3, Kết Hợp Hàm Weekday Cùng Hàm Vlookup Trả Về Thứ Trong Tuần Dạng Văn Bản

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel nhưng nhiều người dùng còn thấy khó hiểu về nó. Hoctin.vn đã có bài viết hướng dẫn chi tiết về hàm này, mời các bạn đón đọc: Hàm VLOOKUP Trong Excel.

Ví dụ dưới đây là công thức kết hợp 2 hàm VLOOKUP và WEEKDAY để xác định giao dịch vào thứ mấy trong tuần:

=VLOOKUP(WEEKDAY(B6),$E$5:$F$11,2,0)

Trong đó:

  • WEEKDAY(B6) trả về giá trị số của thứ trong tuần tương ứng với ngày tại ô B6. Vì return_type đã được bỏ qua nên hàm này trả về các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy). Ngày 03/10/2020 ở ô B6 là thứ bảy nên hàm WEEKDAY(B6) trả về số 7.

  • Hàm VLOOKUP: có tác dụng tìm kiếm kết quả của công thức WEEKDAY(B6) trong cột đầu tiên của dải ô $E$5:$F$11 là vùng từ ô E5 đến E11. Nếu trùng khớp thì hàm VLOOKUP trả về tên của thứ tương ứng, nằm trong cột thứ 2 của vùng $E$5:$F$11, chính là phạm vi từ ô F5 đến F11.

Kết Hợp Hàm Weekday Cùng Hàm Vlookup Trả Về Thứ Trong Tuần Dạng Văn Bản

Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích.

 

Ngoài việc ứng dụng hàm WEEKDAY để xác định các thứ trong tuần, bạn có thể xử lý các dữ liệu ngày tháng với các công cụ hữu ích trong Excel:

Hàm DATEDIF

Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel

Cách lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Cách Tính Số Ngày Trong Excel

 

Leave a Comment