Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Trong Excel

Khi sử dụng bảng tính Excel, không phải người dùng nào cũng đã từng thực hiện các phép tính lũy thừa, khai căn vì chúng không thường xuyên được sử dụng như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu cách tính căn bậc bất kỳ và căn bậc 2 trong Excel bằng cách sử dụng toán tử ^ (dấu mũ) và hàm SQRT.

1, Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Số Học

Đầu tiên, hãy cùng hoctin.vn tìm hiểu khái niệm cơ bản về căn bậc n và căn bậc 2 trong toán học.

Căn bậc n của một số a là số x sao cho x mũ n bằng a: xn = a.

Căn bậc n của một số a có thể được diễn giải theo một cách khác, là lũy thừa bậc 1/n của a, hay nói cách khác thì a1/n = x.

Ví dụ:

∛8=2 hay 81/3=2 vì 23=8;

∜16=2 hay 161/4=2 vì 24 = 16.

 

Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho x2 = a, hay a1/2 = x, ví dụ √16 = 4 vì 4 mũ 2 bằng 16.

Vì bình phương của 2 số đối nhau x và -x đều bằng a nên số a không âm có hai căn bậc 2:

– Căn bậc 2 của a là số dương kí hiệu là √a

– Căn bậc 2 của a là số âm kí hiệu là -√a

– Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính nó: √0 = -√0 = 0.

2, Cách Tính Lũy Thừa Và Căn Bậc N Của Một Số Trong Excel

Từ khái niệm toán học ở trên, để tính căn bậc n và căn bậc 2 trong Excel, cần sử dụng toán tử dấu mũ (^) thay cho dấu căn trong Excel.

2.1, Cách Tính Lũy Thừa Trong Excel

Để tính a mũ b (ab) trong Excel, sử dụng cú pháp =a^b

Hàm lũy thừa và hàm bình phương trong Excel: Để viết a mũ b trong Excel: =a^b

2.2, Cách Tính Căn Bậc N Của Một Số Trong Excel

Khai căn là phép toán ngược của lũy thừa.

Hàm căn bậc n trong Excel của 1 số m bất kỳ: =m^(1/n)

Tương tự, công thức tính căn bậc 2 trong Excel của 1 số a bất kỳ là =a^(1/2) hoặc =a^0.5

Căn bậc 3 trong Excel của số a là: =a^(1/3)

Ví dụ tính căn bậc 2 và bậc 3 của các số bất kỳ:

Cách Tính Căn Bậc N Và Căn Bậc 2 Của Một Số Trong Excel

3, Hàm SQRT - Hàm Căn Bậc 2 Trong Excel

Một cách tính căn bậc 2 trong Excel khác cũng thường được sử dụng là hàm SQRT:

=SQRT(number)

Trong đó: number là một số thực lớn hơn hoặc bằng 0 (có thể là giá trị, biểu thức hoặc tham chiếu ô), bắt buộc cần điền để hàm SQRT tìm căn bậc hai của nó.

Hàm SQRT sẽ trả về lỗi #NUM! nếu như number là số âm.

 

Như ví dụ dưới đây: chỉ những giá trị số, biểu thức hoặc tham chiếu ô có kết quả dương thì hàm SQRT mới trả về căn bậc 2 của chúng, còn các số âm thì Excel sẽ tự động trả về lỗi #!NUM!:

Cách Sử Dụng Hàm SQRT - Hàm Căn Bậc 2 Trong Excel

Như vậy, tổng hợp cách tính lũy thừa, căn bậc n và căn bậc 2 trong Excel:

  • Để tính lũy thừa a mũ b, sử dụng cú pháp =a^b

  • Tính căn bậc n của a, sử dụng công thức tính căn  =a^(1/n)

  • Tính căn bậc 2 của số không âm a, công thức =a^(1/2) hoặc =SQRT(a)

Trên đây là các cách tính căn bậc n và căn bậc 2 trong Excel. Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích.

 

Đón đọc:

6 Cách Tính Tổng Trong Excel

Hàm SUMIF

Hàm SUMIFS

Hàm SUMPRODUCT

Leave a Comment