Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Chỉ Với 3 Bước

Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Chỉ Với 3 Bước Đơn Giản

Vẽ biểu đồ trong Excel là một thao tác giúp thể hiện mối liên hệ giữa các số liệu một cách trực quan. Đây là một kỹ năng cơ bản cần có nhưng không phải người sử dụng nào cũng biết cách chọn đúng loại biểu đồ và biết cách lập biểu đồ trong Excel.

Qua bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu cách dùng đầy đủ của các loại biểu đồ, đồng thời hướng dẫn các bạn 3 bước đơn giản để vẽ biểu đồ trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và Excel 365.

Mục Lục Bài Viết

1. Các Loại Biểu Đồ Trong Excel

Để vẽ biểu đồ (hay sơ đồ, đồ thị) trong Excel, một trong những kỹ năng phải có là biết cách chọn ra loại biểu đồ phù hợp với kiểu dữ liệu của mình. 

Trước khi hướng dẫn vẽ biểu đồ trong Excel, hoctin.vn sẽ giới thiệu đến bạn 7 loại biểu đồ thông dụng và cách dùng chi tiết của chúng.

1.1 Biểu Đồ Cột:

Biểu đồ cột là loại biểu đồ thường dùng để so sánh các giá trị với nhau trong Excel.

Dùng biểu đồ cột khi: Yêu cầu thể hiện sự biến động của một đối tượng qua nhiều năm hoặc so sánh các đối tượng khi có cùng đơn vị trong một năm.

Ví dụ vẽ biểu đồ cột trong Excel:

Vẽ Biểu Đồ Cột Trong Excel

Cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn trong Excel sẽ tương tự nhau, các bạn có thể xem ví dụ ở mục 2 của bài để tham khảo.

Có 3 loại biểu đồ cột phổ biến:

Biểu đồ cột ghép ( Clustered column)

Biểu đồ cột chồng (Stacked column) 

Biểu đồ cột chồng 100% (100% stacked column)

 

Các bạn có thể tham khảo đường dẫn sau để hiểu thêm cách dùng và ưu, nhược điểm của từng loại biểu đồ này:

Cách Dùng Các Dạng Biểu Đồ Trong Excel, Ưu và Nhược Điểm

1.2 Biểu Đồ Hình Tròn Và Biểu Đồ Doughnut:

Biểu đồ tròn cũng là một dạng biểu đồ so sánh trong Excel và thường dùng để thể hiện thành phần cấu thành (thường chỉ gồm 2 đến 4 thành phần) của tập dữ liệu. 

Biểu đồ dạng doughnut về cơ bản cũng là 1 dạng của biểu đồ tròn. Nhưng có ưu điểm là giúp người xem thấy rõ hơn sự tương quan giữa các thành phần với nhau.

Dùng biểu đồ tròn và biểu đồ doughnut khi: cần thể hiện cơ cấu, tỷ trọng, tỷ lệ, kết cấu của đối tượng và mốc thời gian từ 1 – 2 năm.

Ví dụ vẽ biểu đồ hình tròn trong Excel:

Vẽ Biểu Đồ Tròn Trong Excel
Cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn trong Excel sẽ tương tự nhau, các bạn có thể xem ví dụ ở mục 2 của bài để tham khảo.

1.3 Biểu Đồ Dạng Đường:

Biểu đồ dạng đường là biểu đồ giải thích xu hướng qua các thời kỳ. 

Dùng biểu đồ dạng đường khi: cần thể hiện sự thay đổi, phát triển, tốc độ tăng trưởng, diễn biến của các đối tượng khác nhau về đơn vị qua nhiều mốc thời gian.

Ví dụ vẽ biểu đồ đường trong Excel
Vẽ Biểu Đồ Đường Trong Excel

1.4 Biểu Đồ Vùng (Biểu Đồ Miền):

Biểu đồ vùng giống với biểu đồ đường thẳng, nhưng khu vực dưới đường được lấp đầy. Thường dùng để làm nổi bật độ lớn của các giá trị theo thời gian. 

Dùng biểu đồ vùng khi cần thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu, tỷ trọng của hai hoặc ba nhóm đối tượng mà có từ 3 năm trở lên. Ví dụ tỷ lệ xuất và nhập, cán cân xuất nhập khẩu.

Ví dụ vẽ biểu đồ miền trong Excel:
Vẽ Biểu Đồ Miền Trong Excel

1.5 Biểu Đồ Phân Tán:

Biểu đồ phân tán hay biểu đồ tán xạ thường được sử dụng để so sánh sự tương quan giữa hai giá trị với nhau.

Dùng biểu đồ phân tán khi bạn muốn biết hai giá trị có tương quan, ảnh hưởng nhau như thế nào.

Ví dụ vẽ biểu đồ phân tán trong Excel:

Vẽ Biểu Đồ Phân Tán Trong Excel

1.6 Biểu Đồ Bong Bóng:

Biểu đồ bong bóng tương tự như biểu đồ phân tán, nhưng nó biểu thị mối tương quan giữa ba giá trị và được hiển thị dưới dạng bong bóng.

Dùng biểu đồ bong bóng khi bạn muốn biết ba giá trị có tương quan, ảnh hưởng nhau như thế nào.

Ví dụ vẽ biểu đồ bong bóng trong Excel:

Vẽ Biểu Đồ Bong Bóng Trong Excel

1.7 Biểu Đồ Bề Mặt:

Đây là dạng biểu đồ nâng cao, thể hiện mối tương quan của ba biến số ở dạng 3D. Để hiểu chi tiết về cách dùng và ưu nhược điểm, các bạn có thể tham khảo bài sau đây của hoctin.vn:

 

Cách Dùng Các Dạng Biểu Đồ Trong Excel, Ưu và Nhược Điểm

2. Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Vẽ biểu đồ trong Excel sẽ được chia làm ba bước cơ bản: Chọn vùng dữ liệu, tạo biểu đồ phù hợp và chỉnh sửa biểu đồ.

Để lấy ví dụ hoctin.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ tròn thể hiện phần trăm trong Excel. Dữ liệu để vẽ biểu đồ sẽ được lấy từ bảng dưới đây:

Ví Dụ Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Bước 1: Chọn Vùng Dữ Liệu:

Để vẽ Chart trong Excel, trước tiên bạn cần xác định vị trí của vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.

Các Bước Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Bước 2: Tạo Biểu Đồ Phù Hợp:

Sau khi đã chọn được vùng dữ liệu, bạn cần tạo biểu đồ phù hợp với dữ liệu đã chọn. Trong ví dụ trên sẽ có hai dạng biểu đồ thích hợp là biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột.

 

Cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn trong Excel sẽ tương tự nhau, các bạn có thể xem ví dụ ở mục 2 của bài để tham khảo. Ở đây, để thấy rõ cơ cấu của từng ngành hàng với nhau, hoctin.vn sẽ dùng biểu đồ tròn dạng doughnut.

Các Bước Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Bước 3: Chỉnh Sửa Biểu Đồ:

Sau khi vẽ biểu đồ (chart) trong Excel. Bạn có thể tùy chỉnh các đặc điểm của biểu đồ trong Excel như: Chọn style cho biểu đồ, chọn màu nền biểu đồ, hay chỉnh sửa tiêu đề biểu đồ và chọn màu cho biểu đồ

Chọn Style Cho Biểu Đồ:

Để chọn style cho biểu đồ đã tạo, bạn có thể chọn chuột trái vào biểu đồ, sau đó chọn bảng công cụ Design, rồi chọn style biểu đồ trong các style có sẵn.
Các Bước Vẽ Biểu Đồ Excel

Chọn Màu Nền Cho Biểu Đồ:

Để chọn màu nền cho biểu đồ trong Excel, bạn cần click chuột phải vào biểu đồ đã tạo. Sau đó click vào Fill rồi chọn màu thích hợp
Các Bước Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Chỉnh Sửa Tiêu Đề Biểu Đồ:

Để chỉnh sửa tiêu đề cho biểu đồ trong Excel, bạn cần click chọn biểu đồ đã tạo, sau đó chọn bảng công cụ Home và chỉnh các thông số của tiêu đề như hình dưới:
Các Bước Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Chọn Màu Cho Biểu Đồ:

Để chọn màu cho biểu đồ trong Excel. Trước tiên bạn cần click chọn vào biểu đồ, sau đó trong bảng công cụ Design, bạn chọn Change Colors, rồi chọn ra màu thích hợp.
Các Bước Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

Cập Nhật Dữ Liệu Cho Biểu Đồ:

Khi làm biểu đồ trong Excel, có những lúc chúng ta sẽ phải cập nhật dữ liệu mới cho biểu đồ. Trong trường hợp như vậy, các bạn cần thực hiện các thao tác sau: 

– Click chọn biểu đồ cần cập nhật dữ liệu mới, Excel sẽ tự động highlight vùng dữ liệu liên kết với biểu đồ

– Click chọn vào góc phải dòng cuối cùng của vùng dữ liệu này, sau đó kéo chọn vùng dữ liệu mới cần update. 

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong hình dưới:

Chỉnh Sửa Biểu Đồ

Thêm Hoặc Xóa Các Chi Tiết Của Biểu Đồ:

Ngoài những bước chỉnh sửa trên, bằng cách click chọn vào bảng chọn Design > Add Chart Element, các bạn còn có thể thêm hoặc xóa những chi tiết của biểu đồ như tiêu đề biểu đồ, trục biểu đồ, đường xu hướng, chú thích biểu đồ,.. 

 

Những chi tiết có thể thêm hoặc xóa được giải thích trong hình dưới đây:

Chỉnh Sửa Biểu Đồ Trong Excel

3. Những Mẹo Hay Khi Vẽ Biểu Đồ Trong Excel

3.1 Vẽ Biểu Đồ Mini Sparkline Trong Excel:

Khi tạo biểu đồ trong Excel, có những lúc chúng ta không cần tới một biểu đồ lớn đầy đủ chi tiết mà chỉ cần một biểu đồ mini để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu. 

Trong những trường hợp này, chúng ta có thể dùng tới biểu đồ dạng Sparkline.

Để vẽ biểu đồ dạng Sparkline trong Excel, bạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới:

Vẽ Biểu Đồ Mini Sparkline Trong Excel

3.2 Sử Dụng Định Dạng Có Điều Kiện Data Bar Trong Excel:

Tương tự như Sparkline, sử dụng Data Bar cũng là cách để hiển thị dữ liệu một cách trực quan khi chúng ta không muốn vẽ một biểu đồ có quá nhiều chi tiết trong Excel.

Để sử dụng Data Bar trong Excel, bạn có thể tham khảo hướng dẫn như hình:

Vẽ Databar Trong Excel

3.3 Tạo Biểu Đồ Tự Động Cập Theo Dữ Liệu:

Khi vẽ biểu đồ trong Excel, một trong những bước thường xuyên lặp lại là cập nhật dữ liệu mới cho biểu đồ. Việc này thường gây dễ gây sai sót và mất thời gian cho mỗi lần cập nhật.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể vẽ biểu đồ bằng cách kết hợp giữa tạo bảng và tạo một biểu đồ liên kết với bảng, chúng ta sẽ tạo ra được một biểu đồ tự động cập nhật dữ liệu mỗi lần có giá trị được thêm mới.

Có 2 bước cho quá trình này:

Bước 1: Tạo Bảng Cho Dữ Liệu Có Sẵn

Cách Tạo Biểu Đồ Tự Động Cập Nhật Dữ Liệu
Bước 2: Tạo Biểu Đồ Liên Kết Với Bảng Đã Tạo:
Tạo Biểu Đồ Tự Động Cập Nhật Dữ Liệu

Như vậy là bạn đã hoàn thành 2 bước để tạo biểu đồ tự động cập nhập dữ liệu trong Excel. Với cách làm này, bạn sẽ không cần phải chọn lại vùng giá trị liên kết sau mỗi lần cập nhật dữ liệu mới nữa, mà biểu đồ của chúng ta sẽ tự động cập nhập dữ liệu theo bảng đã liên kết.

Trên đây là bài giới thiệu cách dùng chi tiết các loại biểu đồ và cách vẽ biểu đồ trong Excel cho các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2010, 2016 và Excel 365. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới, hoctin.vn sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác của hoctin.vn ở đây:

Sử Dụng Các Hàm Và Thủ Thuật Cơ Bản Trong Excel

Leave a Comment